Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

МО початкових класів

 

    В нашій школі успішно забезпечується впровадження інноваційної діяльності інтегративно – діяльнісного навчання за науково – педагогічним проектом «Росток». На даному етапі вчителями початкових класів Цегельною С.Б. і Алексєєнко О.І. ведеться робота по вивченню і реалізації аспектів науково- педагогічного проекту «Росток».

 

 

 

Сучасними вимогами до початкового навчання передбачено формування пізнавальної активності учнів, уміння використовувати набуті знання у повсякденному житті, індивідуалізацію навчання. Все це можна реалізувати через залучення учнів до самостійного пошуку знань, доводити правильність  висловленої думки, установлювати причинно – наслідкові зв’язки.

 Ще Конфуцій ( Китай, 2000років тому ), сказав:

 Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, я пам’ятаю

Те, що я роблю, я розумію.

А єврейська мудрість твердить таке: « Не навчайте дітей так, як навчалися ви. Ми живемо в іншу епоху».

Основною метою науково – педагогічного проекту « Росток» є формування здібностей до саморозвитку та самореалізаціі особистості на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Актуальність проекту полягає у  створенні розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:  

-         самоорганізації,

-         самонавчання, 

-         саморозвитку.

 Основні завдання проекту:

-         підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів в процесі організації активноі діяльності на основі інтеграції,

-         гуманізація й екологізація змісту педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих в науковому та навчально – методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Основою даного проекту є інтегративно – діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя.

«Нове вводиться не через передачу готового знання, а через самостійне

« відкриття» його дітьми, як зауважила О.Я. Савченко.

Концепція науково – педагогічного проекту « Росток» базується на наступних принципах:

- принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну, унікальну особистість, постійно розкривати й підкреслювати її досягнення в навчально – виховному процесі,

- принцип системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук,

- принцип екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, місце людини в природі,

- принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти націоналістичним збоченням в навчально – виховному процесі,

- принцип пріоритету розвивального навчання та виховання стверджує безпосередній вплив навчання та виховання на розвиток дитини та формування в неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання і вміння, які закладаються в змісті освіти – це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви особистості,

- принцип пріоритету творчої діяльності обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів,

- принцип додатковості потребує, щоб нові технології, навчальні посібники, методики, підручники становили єдиний навчально – виховний  комплекс, який поєднує суспільно – гуманітарний, природничий, екологічний, художньо – естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу,

-         принцип інтеграції поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально – виховної системи.

Розглянемо практичні питання організації навчального процесу в науково – педагогічному проекті « Росток».

Очевидно, що традиційний пояснювально – ілюстративний метод , на основі якого побудоване сьогодні навчання в школі, є недостатнім для вирішення поставлених завдань. Зрозуміло також, що розв’язання цих завдань не може проводитись у розриві від досліджень , присвячених особливостям мислення школярів. Ідея включення учня у активну пізнавальну діяльність об’єднує теорії розвивального навчання А. Лєонтьєва, Д. Ельконіна, Л. Занкова, В. Давидова.

Проаналізувавши ті причини, котрі перешкоджають утіленню ідеї розвивального навчання до практики роботи масової загальноосвітньої школи, автори розробили технологію навчання, яка є практично доцільною та відображає основні теоретичні результати психолого – педагогічних досліджень.

Для наочності порівняємо традиційний метод навчання з діяльнісним методом.

Головна особливість діяльнісного методу полягає в тому, що нові математичні поняття й відношення між ними не даються дітям в готовому вигляді. Діти «відкривають» їх самі в процесі самостійної дослідницької діяльності. Учитель лиш скеровує цю діяльність і на завершення підбиває підсумки , подаючи точне формулювання встановлених алгоритмів дії та ознайомлюючи з загальновизнаною системою визначень.Учень є суб’єктом діяльності. Таким чином діти будують «свою» математику, тому математичні поняття набувають для них особистісного значення й стають цікавими не з зовнішнього боку, а по суті.

Розвиток дитини відбувається за 4 – а лініями:

- фізичний,

- психічний,

- соціальний,

- духовний.

В межах проекту « Росток» розроблена комплексна програма розвитку дітей до 12 років. Інтелект формується( приблизно)

За 1 рік життя – на 20 %,

в 4 роки – на 50 %,

у 8 років – на 80 %, 

в 13 років –на 92 %,

до 33 років – ще на 8 %, а потім йде спад.

Діяльнісний метод передбачає наступну структуру

Урок відкриття нових знань  Презентація

 

 

Почалися літні канікули. Та для вчителів початкових класів Алексєєнко О.І. (2 – А клас)  та Цегельної С.Б. (3 – А клас) продовжується гаряча пора – учителі підвищують свій фаховий рівень, відвідуючи семінар – курси за науково – педагогічним проектом « Росток» в « Інституті інноваційних технологій і змісту освіти» при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів ТОВНВП «РОСТОК  А.В.Т.»