Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методичне об’єднання вчителів словесників

 

Завдання, над якими працює методичне обєднання вчителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови:

 

 •  вироблення цілісної системи за змістом мовно-літературної освіти нового покоління на засадах педагогічної інноватики;
 •  формування та розвиток літературно-художніх компетенцій учнів у процесі шкільної літературної освіти;
 •  реалізація Концепції профільної освіти у процесі викладання української мови і літератури, світової літератури у 10-11 класах;
 •  утворення парадигми компетентнісно зорієнтованого навчання як методологічної основи формування комунікативних компетенцій учнів;
 •  робота вчителя-словесника з обдарованими учнями;
 •  упровадження найефективніших технологій підготовки випускників до ЗНО;
 •  вивчення та підтримка інноваційного педагогічного стилю вчителя-словесника.

 

І Вступ

  Методичне об’єднання вчителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови налічує 11 членів: дев’ять – спеціалісти вищої категорії, два – спеціалісти першої категорії.

   Робота методичного обєднання спрямована на практичну реалізацію проблеми школи «Розвиток життєвих компетентностей учнів як результат особистісного зростання педагогічного працівника» та проблеми методичного обєднання «Компетентнісно зорієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів».

    Учителі української мови та літератури, світової літератури, російської мови у своїй роботі керуються рекомендаціями Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

    Викладання предметів здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки України, викладання факультативів – за такими авторськими програмами: С. Паламар, В. Братко «Сонет в історії української і світової літератури»; Н. Логвіненко «Українська фантастична проза»; Н. Невінчана «Основи теорії літератури»; С. Єрмоленко «Синтаксис української мови»; В. Терехов «Література української діаспори»; О. Оперчук «Ділова українська мова»;          М. Степанюк «Практикум із культури українського мовлення».

    Основним завданням школи та учителя є надання якісної освіти, виховання компетентного випускника, пристосованого до умов та запитів сучасного суспільства. Тому велика увага приділяється аналізу рівня навчальних досягнень учнів.

    На кінець 2010-2011 навчального року якість знань з української мови складає 40,7% (І семестр – 38,4%), відзначаємо зростання на 1,3%; з української літератури – 51.4% (І семестр – 50,6%), відбулося зростання на 0,8%; із світової літератури – 45,4% (І семестр – 50%), зниження на 4,6%; з російської мови – 58,4% (І семестр – 56,9%), зростання на 1,5% (додаток 1).

    Одним із напрямків роботи методобєднання є робота з обдарованими дітьми. Учні школи брали активну участь у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учениця 8-В класу Новохацька Анна взяла участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, виконавши наукову роботу на тему «Образ Богдана Хмельницького в українській літературі».

   Результативною була участь учнів школи в різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах.

   У мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка маємо 2 третіх місця: Сербін Віталіна (9-Б клас), Плішакова Вікторія (11 клас). У творчих конкурсах «Я Київщини гордість і надія» маємо:

І місце (проза) – Кравець Владислав (7-В)

ІІ місце (публіцистика) – Каспрова Софія (10-Б)

ІІІ місці (поезія) – Плішакова Вікторія (11 клас);

«Безсмертний подвиг українського народу»:

ІІ місце (поезія) – Мількевич Валерій (5-В)

ІІІ місце (проза) – Григорчук Тетяна (6-В), Каспрова Софія (10-Б);

«Біль Чорнобиля – мій біль» (твори):

ІІ місце – Шпильова Катерина (10-В)

ІІІ місце – Солодкий Ілля (6-А).

    У всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 68 учнів школи.

    Майстерність учителя є одним з визначальних факторів успішного навчання учнів. Система методичної роботи учителів-словесників дає можливість залучити педагогів до активної діяльності у напрямку підвищення свого фахового рівня, зокрема, участь у роботі творчих груп, науково-методичних консультаціях, педагогічних радах, конференціях, педчитаннях тощо. Однією з форм методичної роботи є видання вчителями методичних рекомендацій, власних напрацювань, а саме: учнівські портфоліо зі світової літератури для 7-11-х класів з електронним супроводом, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді і спорту, тестові завдання зі світової літератури 5-11 класи (учитель Лукіянчук А.А.), «Мій кращий урок» (учитель Марченко О.В.), узагальнені результати роботи міської творчої групи з проблеми «Компетентнісно зорієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально- пізнавальних здібностей учнів» (керівник Слаква О.М.). Також свої напрацювання вчителі розміщують на освітньому середовищі БЦ Вікі.

    Для поліпшення організації навчального процесу функціонує кабінет української мови і літератури,  який постійно поповнюється художньою та методичною літературою. Матеріально-технічна база кабінету поповнена компєютером, що дає змогу використовувати ІКТ на уроках мови і літератури. Формується медіатека.

    Для самоосвіти педагогів-словесників бібліотекою школи передплачено такі видання: «Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», «Українська мова і література в школі», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», Русский язык, литература, культура в школе и вузе». Учителі постійно підвищують свій фаховий та методичний рівень, передплачуючи газети, журнали, опрацьовуючи різноманітну літературу, користуючись Інтернетом.

    Проте на фоні певних успіхів існують суттєві недоліки:

 •  зниження результативності виступів учнів школи на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 •  учителі  української мови і літератури, світової літератури, російської мови протягом декількох років не беруть участь у міських професійних конкурсах, недооцінюють їх значення як ефективної форми підвищення педмайстерності;
 •  недостатньо презентуються досвіди роботи вчителів на міському та обласному рівнях.

     Тому головними завданнями в роботі методичного обєднання на 2011-2012 навчальний рік будуть такі:

 •  вироблення цілісної якісної за змістом мовно-літературної освіти нового покоління на засадах педагогічної інноватики;
 •  формування та розвиток літературно-художніх компетенцій учнів у процесі шкільної літературної освіти;
 •  реалізація Концепції профільної освіти у процесі викладання української мови і літератури, світової літератури у 10-11 класах;
 •  утворення парадигми компетентнісно зорієнтованого навчання як методологічної основи формування комунікативних компетенцій учнів;
 •  робота вчителя-словесника з обдарованими учнями;
 •  упровадження найефективніших технологій підготовки випускників до ЗНО;
 •  вивчення та підтримка інноваційного педагогічного стилю вчителя-словесника.

 

ІІІ Навчально-методична робота

 1.  З метою підвищення методичної майстерності вчителів залучити їх до психолого-педагогічного семінару, проблемного семінару, участі в науково-практичній конференції.
 2.  Взяти участь у роботі міської школи перспективного педагогічного досвіду.
 3.  Провести круглий стіл з проблеми «Обмін досвідом про форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями».
 4.  Виступити на засіданні педради «Сучасні освітні технології – у навчально-виховний процес».
 5.  Провести диспут «Особливості уроку української літератури в старших класах. Способи аналізу художнього твору».
 6.  Забезпечити підвищення фахової майстерності вчителів (відвідування міських методичних об’єднань, семінарів, конференцій, консультувань).
 7.  Забезпечити проходження курсової перепідготовки педагогами.
 8.  Скласти плани самоосвіти.
 9.  Брати участь у доборі матеріалу для контрольних робіт за текстами адміністрації (підбір тестових завдань, текстів диктантів для первинного оцінювання знань).
 10.  На засіданнях МО заслуховувати звіти вчителів про рівень навчальних досягнень учнів, підготовку навчально-методичного забезпечення занять, обговорювати методичні розробки вчителів.
 11.  Формувати медіатеку.
 12.  На засіданнях МО заслуховувати творчі звіти вчителів, які атестуються.
 13.  Сприяти публікації творчих доробок учителів.

Положення

про методичне об’єднання вчителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови

 

 

 1.  Склад МО визначається відповідно до спеціалізації членів педагогічного колективу.
 2.  Зі складу членів МО директор рекомендує голову та секретаря, які затверджуються на засіданні методичної ради терміном на три роки з правом їх переобрання.
 3.  Члени МО визначають і затверджують науково-методичну тему, над реалізацією якої вони будуть працювати впродовж трьох років.
 4.  Члени МО визначають тематику засідань, які  проводяться 5 разів протягом навчального року.
 5.  У план роботи МО  протягом навчального року можуть бути внесені корективи.
 6.  На засіданні МО систематично заслуховують й обговорюють питання, що забезпечують підвищення рівня навчальних досягнень учнів, виконання завдань освіти, календарно-тематичних планів (навчальних програм) членами МО, програм підвищення кваліфікації та інше.
 7.  На МО розглядаються інновації, нововведення, нові технології в процесі навчання школярів.
 8.  Членами МО обговорюються нетрадиційні форми, методи, прийоми роботи, що забезпечують ефективність навчання з основ наук, сприяють зростанню творчості й розвитку особистості школярів.
 9.  Голова МО спільно з адміністрацією проводить директорські контрольні роботи, тестування учнів, аналізує їх і здає для подальшого вивчення та обговорення методичної та педагогічної рад школи.
 10.   МО вчителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови співпрацює  з іншими предметними МО.
 11.  Члени МО співпрацюють один з одним.
 12.  Члени МО вивчають й узагальнюють  передовий педагогічний досвід учителів і подають його на розгляд методичній раді.
 13.   МО розглядає кандидатури на присвоєння кваліфікаційних  категорій, присудження нагород, премій і подає їх на затвердження методичних та педагогічних рад.
 14.   МО розглядає та обговорює методичні розробки, статті для публікації і рекомендує їх методичній раді.
 15.   Засідання МО протоколюються, а доповіді й розробки здаються в методичний кабінет школи.

 

Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду

 

 

 

№ п/п

П.І.П. вчителя, досвід якого вивчається

З якої проблеми

Хто вивчає

Термін

1.

Громадська Т.Г.

Гімназія № 1

«Використання ІКТ у процесі викладання української мови та літератури»

Слаква О.М.

Совенко В.В.

Кондріяненко С.М.

До 15.03.2012 року

2.

Воробцова В.В.

СЗОШ № 12

«Використання інформаційно-комунікативний технологій на уроках української літератури в 10-11 класах»

Марченко О.В.

Ведмідь О.М.

Юрченко Н.М.

До 15.03.2012 року

3.

Іщенко Л.Д.

Гімназія № 1

«Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури»

Денисюк Н.В.

Ольховська Л.В.

До 15.03.2012 року

 

 

Проблема школи

Розвиток життєвих компетентностей учнів як результат особистісного зростання педагогічного працівника

 

Проблема над якою працює методоб’єднання вчителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови

 

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно зорієнтованого навчання

 

ІV Науково-дослідницька робота

 

 1.  Організувати участь учителів МО у наукових семінарах, конференціях, що проводяться в школі, місті.
 2.  Провести роботу щодо залучення учнів до науково-дослідницької роботи. З цією метою:
  •  готувати учнів до вступу у члени НТУ МАН;
  •  скласти плани індивідуальної роботи з обдарованими учнями;
  •  розробити теми для науково-дослідницької діяльності учнів;
  •  допомогти учням оволодіти методикою роботи над науковою темою.
 3.  Узяти участь у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.
 4.  Готувати учнів до участі у звітній науковій конференції школи.
 5.  Підготувати учнів до участі в предметних олімпіадах.
 6.  Продовжувати роботу в науковому товаристві «Еврика».

 

 

V  Виховна робота

 1.  Спрямувати виховну роботу членів МО на розвиток творчих здібностей дітей.
 2.  Залучити дітей до занять у гуртках «Основи журналістики», «Театральний гурток».
 3.  Провести предметний тиждень світової літератури.
 4.  Взяти участь у заходах до Дня словянської писемності, Дня рідної мови, Шевченківських святах.
 5.  Провести конкурс «Україна, матінко моя» (до Дня соборності України)

(січень).

 1.  Провести виховні години «О слово рідне, України слава!», «Слово, пісня, душа Кобзарева, ви – окраса і суть життя українців», «Народні традиції у святкуванні циклу новорічних свят» (протягом року).
 2.  Інтелектуальна гра «Що? Де?, Коли?» на тему «Історія мого краю і моєї мови» (листопад).
 3.  Вечір запитань та відповідей «Історичні події України в художній літературі» (січень).

 

 

Організація самоосвітньої діяльності

 

п/п

П.І.П.

Тема самоосвіти

Вид узагальнення

1.

Ведмідь О.М.

Розвиток мовленнєвої компетентності у процесі вивчення української мови і літератури

Досвід роботи

2.

Черниш О.М.

Між мистецькі звязки на уроках української мови і літератури

Досвід роботи

3.

Совенко В.В.

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови і літератури

Презентація

4.

Вознюк Н.І.

Формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови і літератури

Реферат

5.

Юрченко Н.М.

Розвиток творчої особистості школярів на засадах компетентнісно зорієнтованої педагогіки при вивченні української мови і літератури

Семінар-практикум

6.

Кондріяненко С.М.

Естетичний розвиток учнів засобами художньої літератури

Творчий звіт

7.

Денисюк Н.В.

Інноваційні форми роботи на уроках української мови і літератури

Відкритий урок

8.

Марченко О.В.

Створення комфортних умов для самореалізації особистості учня на уроках української мови і літератури

Методичні розробки уроків

9.

Слаква О.М.

Традиційний компетентнісно зорієнтований урок в системі викладання української мови ті літератури

Методичні рекомендації

10.

Ольховська Л.В.

Компетентнісно зорієнтована спрямованість уроків російської мови

Реферат

11.

Лукіянчук А.А.

Використання компютерно орієнтованих засобів навчання як шлях до активізації навчально-виховного процесу вчителя світової літератури

Навчально-методичні посібники