Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

9 класи

Предмет Тема Опрацювати
Історія України

Розділ 6. Україна початку XX ст. перед викликами модернізації.

17.03

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості і сільського господарства. Кооперативний рух.

19.03

Політизація та радикалізація українського націоналоного руху. Утворення і діяльність політичних, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

24.03 Тести "Соціально-політичний та економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.".

31.03 Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні. Товариство українських поступовців.

02.04 Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.

07.04 Український політичний і національно-культурний рух у 1907-1914 рр.

09.04 Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. "Справа Бейліса".

14.04 Практичне заняття. "Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій".

16.04 Узагальнення з теми: Україна початку XX ст. перед викликами модернізації.

21.04 Контроль з теми: "Україна початку XX ст. перед викликами модернізації".

23.04 Економічне становище західноукраїнських земель на поч. ХХ ст.

28.04 Суспільно-політичне життя на західноукраїнських земель на поч. ХХ ст.

30.04 Радикалізація українського руху на початку ХХ ст. Діяльність УГКЦ.

05.07 Практичне заняття "Вплив греко-католицькї церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель".

07.05 Розділ 7. Повсякденне життя та культура Українив середині XIX — на початку XX ст.

Освіта  і наука на українських землях другої половини XIX — поч. ХХ ст.

12.05 Особливості розвитку культурного життя. Література. Театр. Музика.

14.05 Живопис. Архітектура. Міський та сільськиц простір.

19.05 Практичне заняття. "Традиції та побут української сім’ї".

21.05 Контроль знань.

17.03

9-В: §28;

 • відповіді на запитання;
 • підготувати історичну довідку на тему: "Вклад українських підприємців у розвиток української культури".

19.03 9-В: § 29,

 • відповіді на запитання;
 • повідомлення на тему: "Самостійницькі й автономістські напрямки в суспільно-політичному русі України на початку ХХ ст.".

24.03 Тести Код: 450427; 353015

31.03 9-В: § 30;

 • відповіді на запитання;
 • підготувати історичну довідку: "Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ Державних Думах".
 • доповнити схему (стор. 211).

02.04 9-В: § 31 (п. 1);

 • відповіді на запитання;
 • підготувати доповідь "Столипінська аграрна реформа".

07.04 9-В: § 31 (п. 3);

 • відповіді на запитання;
 • підготувати повідомлення на тему: "Український політичний і національно-культурний рух у 1907-1914 рр.".

09.04 9-В: § 31 (п. 2);

 • відповіді на запитання.

14.04 9-В § 32. Виконати завдання практичного заняття. "Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій"; повторити § 28-31.

16.04 9-В. Узагальнення з теми: "Україна початку XX ст. перед викликами модернізації"; повторити § 28-31.

21.04 Контроль з теми: "Україна початку XX ст. перед викликами модернізації".

23.04 9-В § 33;

 • відповіді на запитання;
 • підготувати історичну довідку "Еміграція українців на початку ХХ ст.".

28.04 9-В: § 34;

 • відповіді на запитання;
 • підготувати повідомлення на тему: "Молодіжно-спортивні товариства Західної України".

30.04 9-В: § 35;

 • відповіді на запитання;
 • підготувати коротке повідомлення про Народні віча в Галичині на поч. ХХ ст.;
 • написати есе на тему: "Андрей Шептицький — духовний лідер українського народу".

05.07 9-В:Виконати завдання практичного заняття "Вплив греко-католицькї цнеркви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель". § 36.

07.05 9-В: § 37;

 • відповіді на запитання;
 • завд. 4 (стор. 255) у вигляді презентації;
 • скласти таблицю "Розвиток культури".

12.05 9-В: § 38;

 • відповіді на запитання;
 • скласти таблицю "Розвиток культури" (завд. 4);
 • скласти історичну довідку про українські видавництва.

14.05 9-В: § 39;

 • відповіді на запитання;
 • скласти таблицю "Розвиток культури".

19.05 9-В: Практичне заняття. "Традиції та побут української сім’ї".

21.05 Контроль знань.

 

 

9-А,Б

06.04-10.04

Опрацювати параграф 32Практична робота 6. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини. Виконати завдання #2 , ст.219(таблиця).

13.04-17.04

Опрацювати параграф 33"Економічне становище західноукраїнських земель на початку 20 століття", письмово виконати завдання 4 на сторінці 229.  

21.04-24.04

Опрацювати параграф 34, письмово виконати завдання 4 на ст. 236. 

27.04-30.04

Опрацювати параграфи 35, 36. Практична робота #7. Виконати завдання  а),б)  на ст.243.

04.05-08.05

Опрацювати параграф 37. Скласти таблицю / галузь культури / досягнення.

12.05-22.05

Опрацювати #40. Виконати завдання #2  на ст. 273.

Всесвітня історія

18.03

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

25.03 Тести "Сунь Ятсен. Сіньхайська революція".

01.04 Спроби модернізації Османської імперії.

08.04 Практичне заняття. "Суперечливі наслідки колоніальної політики".

15.04 Контроль знань з теми: "Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX — на початку XX cт. Пробудження Азії".

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)

22.04 Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на поч. ХХ ст.

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя (кінець XVIII — поч. XX ст.)

29.04 Форми і напрямки освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво.

06.05 Практичне заняття. Масове виробництво. Зародження масової культури.

13.05 Науково-технічна революція зламу ХІХ — ХХ ст. та її вплив на людину й суспільство.

20.05 Контроль знань.

 

 

18.03

9-В: § 25;

 • відповіді на запитання;
 • повідомлення на тему: "Основні принципи та особливості державного управління й повсякденного життя китайців у ХІХ ст.".

25.03  Тести: "Сунь Ятсен. Сіньхайська революція" Код: 161494

01.04 9-В: § 26; відповіді на запитання.

08.04 9-В: § 27. Виконати завдання практичного заняття. "Суперечливі наслідки колоніальної політики";

повт. § 16-26.

15.04 Контроль знань з теми: "Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX — на початку XX cт. Пробудження Азії".(§ 28)

22.04 9-В  § 29;

 • скласти тези "Україна в геополітичних планах імперій на зламі ХІХ—ХХ століть".

29.04 9-В  § 30, 31;

 • відповіді на запитання;
 • скласти таблицю "Розвиток культури".

06.05 9-В  § 32 Практичне заняття. Масове виробництво. Зародження масової культури.

 • виконати завдання.

13.05 9-В  § 33;

 • відповіді на запитання;
 • написати есе на тему: "Основні суперечності технічного прогресу в ХІХ ст. та його вплив на розвиток суспільства";
 • повторити § 29-33.

20.05 Контроль знань.

9-А,Б

06.04-10.04

 Опрацювати ст. 169- 170 Україна в геополітичних планах імперій на зламі 19 - 20ст. Скласти тези, зробити висновок.

13.04-17.04

Опрацювати параграф 30 "Форми і напрями освіти. Університети." Письмово виконати завдання 1 для роботи в групах , на сторінці 175

21.04-24.04

Опрацювати параграф 31, скласти таблицю "Галузь  /  Досягнення".

27.04-30.04

 Опрацювати параграф 32, практична робота, виконати завдання 1- 4 на ст. 184.

04.05-08.05

Опрацювати параграф 33, відповісти письмово на запитання #1 у рубриці" обговоріть у групі" на ст. 192.

12.05-22.05

Підсумковий урок. Опрацювати # 34 (усно).

Алгебра

 

Шановні батьки та  учні!  

Дякую за співпрацю! У нас все вийшло і вийде! Тільки тести проходьте по одному разу!

Я буду зараховувати тільки перший тест.

17.03 9-Б Формула складних відсотків

18.03. 9-Б Сума п перших членів геометричної прогресії


24.03. 9-Б Нескінченно спадна геометрична прогресія

25.03. 9-А,Б Контрольна робота по темі "Геометрична прогресія" 10.00


31.03. 9-А,Б 

Узагальнення знань з теми "Послідовності. Арифметична і геометрична прогресія". Практикум-консультція. 11.00-13.00 (За завданнями отриманими в групі)

01.04. 9-Б,А Контроль знань з теми "Арифметична та геометрична прогресія". Залік.10.00. на сайті  join.naurok.ua      код 936891


06.04.9-А,Б. Повторний залік по темі "Арифметична та геометрична прогресія". 9.00 за кодом ......(буде повідомлено в групі)

10.00 Уроки за розкладом на каналі Рада, UA:культура

07.04.9-А,Б. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку. 

10.00 Уроки за розкладом на каналі Рада, UA:культура

15.00 - Перегляд уроку за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM (все законспектувати в зошитах за учителем) 

08.04.9-А,Б.Комбінаторні задачі.

15.00-17.00. Урок-консультація за завданнями 

09.04.9АБ.Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

15.00. Перегляд уроку за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODuk


13.04. 9АБ. Класичне означення  ймовірності. Перегляд уроку за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=vn9ezklXBZk

14.04.9АБ. Розвязування задач на класичне означення ймовірності.

17.00. Урок-консультація по п.23

15.04.9АБ. Задачі на ймовірність.

14.00-14.45. Самостійна робота за кодом ..

16.04.9АБ.Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки.Перегляд уроку за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=8w46pFL687Y


21.04.9АБ. Розвязування задач на тему

"Комбінаторика, класичне означення ймовірності, статистика"

14.00Урок-консультація по дз попереднього уроку (означення моди, медіани, вибірки, середнього значення.№994,996,999,1001)

22.04.9АБ14.00. Урок-консультація по ЗПЗ попереднього уроку

23.04.9АБ.14.00-14.45. Контроль знань з теми "Комбінаторика, класичне означення ймовірності, статистика"


27.04.9АБ.  Повторення. Нерівності. Системи нерівностей

28.04.9АБ.Повторення. Нерівності

29.04.9АБ.Повторення. Нерівності

30.04.9АБ.Повторення. Нерівності.

13.00. Контроль знань з теми  "Нерівності" (завдання в групі)


05.05.9АБ. Повторення. Квадратична функція. Перетворення графіків. 

06.05.9АБ.Повторення. Розвязування систем рівнянь 


12.05.9АБ. Повторення. Арифметична та геометрична прогресія

13.05.9АБ.Повторення. Арифметична та геометрична прогресії.

14.00.Самостійна робота за кодом..........


19.05.9АБ. Повторення. Комбінаторні  задачі

20.05.9АБ. 15.00. Підсумкова контрольна робота


26.05.9АБ. Семестрове та річне оцінювання

27.05.9АБ.Підсумково-узагальнюючий урок

Рекомендації до Практикуму-консультації:

1. Розпочинаємо роботу у час зазначений в даті

2. Працюємо в парах (по телефону) за власним вибором

3. При виникненні проблем і  питань звертайтесь за консультацією по телефону 0978951780

Бажаю успіху!!!!

Увага!!!! Тести виконуємо тільки 1 раз,  інші не будуть зараховані (по часу). 

Всі завдання виконуйте в терміни вказані біля зпавдання,

до тестів приступаєте тільки тоді, коли опрацювали все попереднє.

Бажаю успіхів!!


9-БАп.19, письмово зробити  № 801, 802, 806, 808 , повторити тему "Відсотки"

9-БА п.20, розібрати приклади, № 811, 813, 815, 818, 820, 822, 824, 826


24.03.9-БАЗнайти матеріал "Нескінченно спадна геометрична прогресія" в інтернет ресурсах, розібрати приклади та виконати тести на сайті  join.naurok.ua      код 686768  до  23.00

24.03.2020. Повторити п.15-18. Підготуватись до кр.

25.03.9-БА Виконати ДСР №4 (ст.188, 189) Виконати до 29.03.2020.


31.03. 9-БА Повторити п.15-18. Підготуватись до заліка. Виконати ЗПЗ (ст.189)

01.04. 9-БА.Повторити п.15-18. №923,924, 925, 927. Виконати тести на сайті  join.naurok.ua  код 191502  до   05.04.    21.00.


06.04.9А,Б.Повторити п.15-20. Виконати № 855(2),866(2),883(2), 891(1). Виконати  06.04. до 23.00

07.04.9А,Б.Опрацювати п.21. Виконати №897,899,901,903,905,909, 911,913,915. Для достатнього і високого рівня додатково №917,920,922. Виконати до 08.04.  15.00

08.04.9АБ. Опрацювати п.21. Виконати тест за кодом 142089   Виконати до 23.00 08.04.

09.04.9А,Б. Опрацювати п.22. Виконати № 931,936,941,944,947. Високий і достатній рівень додатково №949, на повторення №952,953. Виконати тест за кодом 35627

13.04.9А,Б.Опрацювати п.23. Переглянути відео. Виконати №959,961,963,966 . Виконати  14.04. до 13.00

14.04.9А,Б.Опрацювати п.23. Виконати №968,971,973,975,978. Для достатнього і високого рівня додатково №980,982. Виконати до 15.04.  13.00

15.04.9АБ. Повторити  п.21-23.  Виконати тест за кодом  279794 .  Виконати до 16.04. 13.00

16.04.9А,Б. Опрацювати п.24. Переглянути відео уроки за  посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Ylj8moDXb0M та https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ Виписати з уроку означення моди, медіани, вибірки, середнього значення. Виконати №994,996,999,1001 до 19.04   21.00


21.04.9АБ Повторити п.21-24, Виконати ЗПЗ №1-9 (ст.228), для високого рівня №10,11 

22.04.9АБ Повторити п.21-24, переглянути відео попередніх уроків (якщо є питання), виконати тест за посиланням і надіслати на електронну адресу  https://docs.google.com/document/d/13ITe8RjywdfW4aIpL71j3H16us8fOVcPJKw5Bx1ynpk/edit?usp=sharing

23.04.9АБ Повторити п.21-24, Виконати ДСР №5, тести за кодом 752433....


27.04.9АБ. Повторити п.1-7, переглянути відео за посиланням https://youtu.be/tRrGH4RtxIk, розібрати і записати приклади з відео №9.1-9.16

28.04.9АБ.Повторити п.1-7, переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/FmkKiWKA8cE, розібрати та записати приклади з відео №9.17-9.25

29.04.9АБ.Повторити п.1-7, переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/FmkKiWKA8cE, розібрати та записати приклади з відео №9.26-9.30

30.04.9АБ.Повторити п.1-7, переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/cM6DmuEnzPw, розібрати та записати приклади з відео №9.31-9.39


05.05.9АБ. Повторити  п.8-11. Виконати ЗПЗ №3 (ст.110,111). Виконати тести за кодом..343147...  до 06.05. 23.00

06.05.9АБ.Повторити п. 13-14. Виконати ЗПЗ №4 (ст.138,139). Виконати тести за кодом.712334....  до 09.05. 23.00


12.05.9АБ. Повторити  п.15-20. Виконати ЗПЗ (ст.189). 

13.05.9АБ.Повторити п. 15-20. Виконати ДСР №4 (ст.188) та тест за кодом 274107 до 17.05. 23.00


19.05.9АБ. Повторити  п.21-24. Виконати ЗПЗ (ст.235). Підготуватись до контрольної роботи

20.05.9АБ. Виконати тести за кодом  542824       до 24.05. 23.00


26.05.9АБ. 

27.05.9АБ.


 9-БА  Питання можна надсилати на адресу: [email protected]

9-В Опрацювати п. 24 Виконати завдання

 https://docs.google.com/document/d/13ITe8RjywdfW4aIpL71j3H16us8fOVcPJKw5Bx1ynpk/edit?usp=sharing

20.03 Виконати завдання 

https://docs.google.com/document/d/1PjfrkGEMpZ0-pNak2HXD7aVqsQG9lQU8oSawYkwVAr0/edit?usp=sharing

22.03 Виконати завдання

https://docs.google.com/document/d/1hJszXUCUJ6OqT487PVkwmKBQvdqKTtV3bGMZEoSQEJs/edit?usp=sharing 

06.04 п. 18. Геометрична прогресія. Передивитись відеоурок.

Виконати завдання

https://drive.google.com/open?id=1oplpwzePUwXO7G0p53wpfXN8Is0odH1XQJKgrqqEalM

08.04 Геометрична прогресія, розв'язування задач. Передивитись відеоурок.

Виконати завдання

 https://drive.google.com/open?id=1SgUPet2Y_ImoRlZlSb65Ae5pHkiu0jiekwFvNJ6i4UI

13.04 Сума перших членів геометричної прогресії

Подивитись відеоурок, виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1VWLIAXZSAoY9WJ6ZZrRDiuWpAaV4FJEo3QBub3V73Sc

15.04 Сума перших членів геометричної прогресії, розв'язування задач

Подивитись відеоурок, виконати завдання https://drive.google.com/open?id=18xrzcieElqf-ooCRRBPBCTEeu1mL4WgWl3Zks9uZ-PU

22.04 Правило додавання і правило множення. Дивитись відеоурок

27.04 Комбінаторика. Дивитись урок. 

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1JvqU5Ad8mEJQibyAPZAIq65O7KVibQJJNJee4kHfefU

04.05 Класичне означення ймовірності. Дивитись відеоурок

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1_wOiQkE_JY1PFs1aSvGi7BPS0wBfL5y1qadJgQBgwos

06.05 Ймовірність. Дивитись урок. п. 22-23

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1-t8RhZFWiho4obCWj2HPei0xeGKB7qoNEZGDXL93DuI

14.05 Елементи статистики. Дивитись відеоурок, п. 24

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=14qymLuciIVsZj6YsVOjztOCeh7JciDJNbjvFXGf94Ws

22.05 Контрольна робота

https://drive.google.com/open?id=1TdpwrwNSENk-83yYy5lScrY_y4pRrU4i5_NSF8U73lE

Геометрія 

16, 20.03 9-Б Перетворення подібності  та його властивості


23, 26.03. 9-Б Площі подібних фігур


30.03. 9-АБ Систематизація і узагальнення знань з теми "Перетворення фігур". Практикум (робота в парах)-консультація (ЗПЗ №5 (ст.207, 208).

10.00-11.00

02.04. 9-АБ Контрольна робота по темі "Геометричні перетворення"  10.00

код   692521


04.05. 9-АБПовторення. Метод координат на площині

07.05. 9-АБ Повторення. Вектори  на площині.


14.05. 9-АБ Повторення. Розвязування трикутників 


18.05. 9-АБПовторення. Правильні многокутники

21.05. 9-АБ Підсумкова контрольна робота 


25.05. 9-АБСеместрове і річне оцінювання

 


 

Рекомендації до Практикуму-консультації:

1. Розпочинаємо роботу у час зазначений в даті

2. Працюємо в парах (по телефону) за власним вибором

3. При виникненні проблем і  питань звертайтесь за консультацією по телефону 0978951780

Бажаю успіху!!!!

Увага!!!! Тести виконуємо тільки 1 раз,  інші не будуть зараховані (по часу). 

Всі завдання виконуйте в терміни вказані біля зпавдання,

до тестів приступаєте тільки тоді, коли опрацювали все попереднє.

Бажаю успіхів!!!!


9-Б п.23, №997, 999, 1001, 1003 (усно), №1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1018, 1021


 23,26.03. 9-Б Опрацювати п.24, розібрати задачі з пункту, виконати № 1037-1040 усно, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, повторити п.18-24, виконати тести на сайті  join.naurok.ua    код буде 719603  до  21.00 29.03.2020


30.03. 9-АБПовторити п.18-24. Виконати ДСР №5 (ст.206,207). Підготуватись до КР.

02.04. 9-АБПовторити п.18-24 Повторити п.1-5 (формули). Виконати ЗПЗ №1(1-11) ст.47


04.05. 9-АБПовторити п.1-5. Виконати ЗПЗ №1 (ст.47).Виконати тест за кодом  284655   до 06.05.  23.00

07.05. 9-АБПовторити п.6-10 Виконати ЗПЗ №2 (ст.87), Виконати тест за посиланням https://drive.google.com/open?id=1GxO4OeJifjBLWcpREqjuzEZHKauoDLgf65o9sPpdsOA до 10.05.    23.00


14.05. 9-АБПовторити п.11-14. Виконати ДСР №3 (ст.131). Виконати тест за кодом 409565 до 17.05.   23.00.


18.05. 9-АБПовторити п.15-17. Виконати ЗПЗ  (ст.215).  Виконати тест за кодом 672434 до 20.05.     23.00.      Підготуватись до КР.

21.05. 9-АБ Виконати тести за кодом  510642 до 24.05.2020   23.00


25.05. 9-АБ


9-Б - Питаня можна надсилати на адресу: [email protected]


9-В

02.04

Виконати завдання https://docs.google.com/document/d/1IfnAs2nX3oL1TV6VufyyicOHEPF12aYfe89vCA9VOkk/edit?usp=sharing

07.04 Додавання і віднімання векторів. п. 8

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1GZzYMyW04jGXEo4s2nYPlprM5jxgX11i9_UabhexExw

09.04 Скалярний добуток векторів відеоурок, п. 10

Виконати завдання https://docs.google.com/document/d/1rhIQHDzlipYxuNo1HzqPcX2bmU4bupSUlWgAqsAfvmw/edit?usp=sharing

14.04 Додавання і віднімання векторів, відеоурок, п. 8

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1TemYRmiIGCKteRs7-NNCrPiwYwtK4FWkBOsDE9QmCig

21.04 Розв'язування задач, відеоурок

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1lRgDszsI2cg0WL_06oIv5YjnW37pSz7L7q7pgUtsVJY

24.04 Контрольна робота

https://drive.google.com/open?id=1GxO4OeJifjBLWcpREqjuzEZHKauoDLgf65o9sPpdsOA

05.05 Перетворення подібності Відеоурок, п. 18-23

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1lCD9Qkaa0uH2PR-4EX7mnxSZawlNKBxL9baq20nD_wo

13.05 Гомотетія. Дивитись відеоурок. п. 23

Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1sebLH3rLoOiACebnrvzd-RmKcNSgX1FK8lPWa1x7ELs

15.05 Контрольна робота

https://drive.google.com/open?id=1ApUSh5SlawAAz0us_g3wJ4w88gODJKHsfOG39JVL2rQ

Правознавство Трудові правлвідносини неповнолітніх

Опрацювати п. 21-23

06.04-10.04

Опрацювати параграф24. Працевлаштування неповнолітніх. Скласти резюме для працевлаштування(ст.156) ; скласти заяву про прийом на роботу і про звільнення ( ст. 157)

13.04-17.04

Опрацювати параграф 25 " Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність", письмово відповісти на запитання 1- 3 на сторінці 162.

21.04-24.04

Опрацювати параграф 26, 27. Письмово виконати завдання 1- 3 на ст. 177.

27.04-30.04

Опрацювати параграф 28. Практичне заняття, скласти таблицю на ст.186

04.05-08.05

Опрацювати параграф 29, письмово виконати завдання # 1, 2 , на ст. 201

12.05-22.05

Опрацювати #31 , 32. Проаналізуйте правову ситуацію на ст. 210

Хімія

 

п. 30,31

Хімія 7-9 клас (жива книга QRкод п.59,60- відеоурок)

Біологія

17.03 

30.03

03.04

15.04

 

06.05

Основи еволюційного вчення

Видоутворення.  Науковы погляди. Етапи еволюції людини.Макроеволюція.Мікроеволюція

Популяція як одиниця еволюції

Опрацювати п. 39-41 ст., 160,164 терміни( письмово) 

Дати систетатичне положення організмів .які зображені на ст.165-167

Опр.п.41-44 с. 171 Поміркуй-тези (письмово)

Ст.176.183.Терміни (письмово)

ТЕСТИ код доступу 406911 на сайті join naurok  виконати 16.04 в 16.00 год та відправити на мою ел. почту [email protected]   

ТЕСТИ код 351734 виконати 22.04  до 16.00 год.і відправити на мою електронку

 

ТЕСТИ код912643 виконати 07.05 до 18.00 год. і відправити на мою електронку

Географія. 9-БЗаходимо на Classroom! Там розміщено дистанційні уроки!

Виробництво харчових продуктів та напоїв.

Транспорт. Види транспорту, їх переваги та недоліки.

10.04. Транспорт України. Залізничний транспорт - основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України.Водні шляхи, найбільші річкові та морські порти.Повітряний транспорт. Транспортні вузли.Міжнародні транспортні коридори на території України.

10.04. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць та автомобільних шляхів. Найбільші морські порти. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

17.04. Торгівля як вид послуг. Показникизовнішньої торгівлі.Світовий ринок товарів і послуг.Основні напрямки зовнішньоторговельних зв"язків. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.

24.04. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту та імпорту товарів та послуг.

24.04. Туризм як складник національної економіки, його види.Туристична інфраструктура. Туризм в Уукраїні. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни з найбільшою кількістю об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

30.04. Наукова та освітня діяльність. Освіта. охорона здоров"я.

08.05. Фінансова діяльність. Комп"ютерне програмування.

15.05. Глобальні проблеми людства.

22.05. Перевірка знань та компетентностей учнів з теми "Третинний сектор економіки. Глобальні проблеми людства".

Дослідження: Українські та імпортні продукти в кошику моєї родини або Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

Опрацювати п.33-36. Аналізувати карти. 

10.04. Опрацювати п. 38-39. Виконати дослідження "Міські види транспорту мого міста". Аналізувати карти.

17.04. Опрацювати п. 40. Скласти конспект про діяльність міжнародних організацій за схемою: назва, рік заснування, кількість членів, мета діяльності.

24.04. Опрацювати п. 41-43. Аналізувати схеми, діаграми, статистичний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04. Опрацювати п.44.

08.05. Опрацювати п. 45,46.

15.05. Опрацювати п. 47-49. Підготуватися до контрольної роботи.

 

Українська мова

Складне речення з різними видами зв"язку

 

 

9-А,Б,В. п.29, опрацювати теоретичний матеріал, впр.359,360,362,363,368; п.30, опрацювати теоретичний матеріал, впр.371,372,374,376,378; п.31, опрацювати теоретичний матеріал, впр.381,383; опрацювати план синтаксичного розбору на с.177, впр.387.

9-Б клас (Підручник + Classroom + робота в зошиті)

ПРАЦЮЄМО В CLASSROOM

https://classroom.google.com/h

 

Код класу: qmcavno

Детальніше про роботу в Classroom у вайбері (група "Українська мова")

Українська література

Т.Г.Шевченко

9-А,В.Опрацювати с.228-248, поезію "Доля" напам"ять; підготувати індивідуальні проєкти і відзвітуватися в електронному вигляді;

9-Б. Читати поему-послання "І мертвим, і живим...", уривок з поеми напам"ять (за власним вибором), прокоментувати свій вибір,опрацювати завдання на с.224-228; читати поезії "Сон"("На панщині пшеницю жала..."),"У нашім раї на землі" опрацювати літературно-критичний матеріал і запитання на с.231-234;"Катерина","Наймичка"."Марія" читати поеми, опрацювати матеріал підручника на с.234-238; вивчити поезію "Доля", с.239-243

9-Б клас (Підручник + Classroom + робота в зошиті)

ПРАЦЮЄМО В CLASSROOM

https://classroom.google.com/h

 

Код класу: qmcavno

 

Детальніше про роботу в Classroom у вайбері (група "Українська мова")

Англійська мова

 

9-А,Б,В

1. W-B с.48 впр.А, с. 49 впр.В,А с.50 впр В,С,D

З-В с.79 speakingс.80 А,В,С

2. 31.03

www.libra-tera.com.ua

English Test Trainer

с.4, 5 завдання з читання Viber 097735833

Французька мова 

Шкільне життя

 

 

 

 

Робота і професії

 

Франкомовні країни.

Україна

Одяг

ст. 85 впр. 5 письмово

ст. 112 впр. 8 письмово

ст. 146 читати текст, виконати завдання до нього

ст. 151 впр. 10 виконати завдання

повідомлення "Мої улюблені шкільні предмети"

Завдання див. у Вайбері

12.05

с. 158 впр. 5 - читати, перекладати, написати повідомлення про Францію

15.05

с. 171 впр. 2 - читати, перекладати, відповідати на питання

19.05

с. 172 впр. 4  - письмово, впр. 5 - читати, скласти діалог

22.05

с. 173 впр. 6, 7 - письмово

25.05

с. 183 тести 4-5 писати

Російська мова  

Увага тепер з 13.04.2020 р. всі завдання публікуватимуться на https://classroom.google.com/

9-А клас код доступу 6ugsitm

9-Б,В клас код доступу vfcya4c

Якщо це неможливо - пишемо на Вайбер 0635338225

Вчитель: Лукіянчук А.А.

Інформатика

Комп'ютерна графіка. Векторний графічних редактор

 

 

 

 

Створення персонального навчального середовища

1.16.03-20.03

Опрацювати п. 8.1-8.2(виписати визначення в зошит)

2. 23.03-27.03

Працюємо з комп'ютером с.226 впр.1, практ. роб. №10 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773)

3. 30.03-03.04

Опрацювати п. 8.3 (виписати визначення взошит)

4. 06.04-10.04

Прак. роб. № 11 с. 234 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773)

5. 13.04-17.04

Опрацювати п. 9.1(виписати визначення взошит)

6. 21.04-24.04

Повторити п.8.1-8.3

7. 27.04-30.04

УВАГА! 30.04 будуть тести код буде зранку, повторити параграфи

ТЕСТИ КОД 313831 на сайті на урок

8. 04.05-08.05 

Підготувати презентацію до "Дня перемоги"

9. 12.05-22.05

Підсумковий урок. Довиконувати завдання і здати

Мистецтво

1.Жанри телемистецтва: телерепортажі, телевистава, телесеріал, відеокліп,ток-шоу, талант-шоу,реаліті-шоу, теледибати,телеміст тощо.

2. Мова фотомистецтва. Документальна і художня фотографія, Види реклам.

1. 20.03

Прочитати с. 160-167. Власна рецензія українського шоу на телебаченні.

 

 

2.03.04

Прочитати с. 168-179. Творчий ескіз антиреклами.

Фізика

Рух тіла під дією сили тяжіння по вертикалі.

Рух тіла кинутого під кутом до горизонту. Рух тіла кинутого горизонтально. Рух тіла під дією кількох сил.

06.04. Розвязування задач. Підготовка до КР. Дистанційне консультування.

08.04. Контрольна робота з теми "Рух і взаємодія. Закони збереження"

10.04. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

13.04. Розвязування задач на закон збереження імпульсу. Консультування.

15.04. Контроль знань з теми "Імпульс. Закон збереження імпульсу". Тестові завдання. 15.00-16.00

17.04. Реактивний рух. Фізичні основи реактивної техніки. Досягнення космонавтики.

22.04. Розвязування задач на "Закон збереження імпульсу". Консультування.

24.04. Самостійна робота

27.04. Закон збереження енергії

29.04. Розвязування задач на закон збереження енергії. Тести о 14.00

04.05. Розвязування задач на "Закон збереження енергії". Консультування.

06.05.Фундаментальні взаємодії в природі

08.05. Фундаментальні закони природи. Межі застосування фізичних законів і теорій. Тести о 14.00

13.05. Прояви законів збереження теплових, електромагнітних, ядерних явищах. Тести о 14.00

15.05. Розвязування задач на "Закони збереження ". Консультування.

18.05.Узагальнення знань з теми "Закони збереження"

Розібрати задачі в підручнику (ст.191-195)

06.04. Повторити п.32-35

 

 

10.04. Опрацювати п.36. Виконати №257, 269

 

13.04. Виконати задачі в групі

 

15.04. Повторити п. 36 

 

17.04. Опрацювати п.37, виготовити презентації "Павло Попович - льотчик-космонавт - наш земляк" або "Реактивний рух в живій природі"

 

22.04. Повторити п. 36-37, вправи №258,259,260,266 

 

24.04. Повторити п.36-37, завдання в групі

27.04. Опрацювати п.39, ч.І, записи у вайбері

29.04. Повторити п.39, ч.І, приклади розвязування задач у вайбері

 

 

 

 

04.05. Задачі у вайбері

 

06.05. опрацювати п.38, записи у вайбері

 

08.05. Опрацювати п.39

 

 

13.05. Опрацювати п.40

 

 

15.05. Повторити п.36-40

 

18.05. Повторити  вивчений матеріал

Зарубіжна література

Нові тенденції в драматургії наприкінці ХІХ- початку ХХ ст.

Увага тепер з 13.04.2020 р. всі завдання публікуватимуться на https://classroom.google.com/

9-В клас код доступу: moq2wqp

Якщо це неможливо - пишемо на Вайбер 0635338225

Вчитель: Лукіянчук А.А.

Трудове

 

Дівч.

Оформлення проектної документації

1 Провести міні-маркетингові дослідження. Визначити значення міні-маркетингового дослідження.

2 Систематизувати історичні відомості за обраною темою (робота з інформаційними джерелами)

3 Продовжувати роботу над виготовленням виробу

Хл.

Доопрацювати п.8

Повторити п. 7

 

Хл. і дів.

1. Виготовлення об’єкта  проєктування.
2. Остаточна обробка виробу та контроль його якості.
3. Розрахунок орієнтовної вартості вартості виготовленого виробу як готового продукту.
4. Оформлення проєктной документації.
Фото готових виробів виставити на сайті школи  або у групі через Viber.

 

Французька мова (друга) Дозвілля

ст. 194 читатьи перекладати

ст. 157 - виконати завдання 1 і 2

9-Б

Lecon 29-30 (діалог с. 191)

ех. 1 р. 119

ех. 2 р. 120

ех. 4,5 р. 120,121

ех.8 р.123,

ех. 10 р.124,125

9-В

1.Урок 31-32 текст с.192, впр.2 с.129

2.Тренувальні вправи з граматики впр. 5, с.131, впр. 6, 7, с. 132

3.Впр.14, с. 136  (текст) впр. 15, с.137

4.Урок 33-34(діалог) с.193 впр. 2, 3с. 138

5.Вивчити слова с. 141-142 впр. 7с. 147

6. Вивчити нові модельні фрази і слова на с.141, 142. Впр.8 с.143

7. Впр. 10, 11, 13 с.144

8. Урок 35-36 текст с.194. Впр. 1, 2, 3 с.147

9. Впр.1 с.150, 151. Підготовити розповідь про театр 10-12 речень

 

10. Впр. 11с.15, впр. 12, 13 с. 154

11. Тема "Подорож". Урок №37-38 (діалог) с. 194, впр2

12. Тренувальні вправи з граматики впр. 9, 10 с. 161

13. Лазурне узбережжя. Впр.15 (текст) с.164, 165

06.05

с. 180 впр. 13 - письмово

13.05

с. 173 впр. 12а - слова в логічному порядку записати

20.05

с. 196 читати, перекладати, с. 175 впр. 2 - письмово

Англійська мова (друга)  

Степаненко О.П.

Розділ 6(ст.118-137); вивчити неправильні дієслова(ст.176-177)
   Завдання(Task) 1,2,3(cт.161-163)

Сюда надсилати роботи [email protected]

Географія

9-А,В. Транспорт. 

07.04. Транспорт, його роль в національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги та недоліки

08.04. Транспорт України

14.04. Транспорт світу

21.04. Торгівля як вид послуг

22.04. Торгівля в Україні

28.04 Туризм. Чинники розвитку в регіоні, країні.

05.05. Туризм в Україні. Міжнароодний туризм.

06.05. Наукова і освітня діяльність. Охорона здоров"я

12.05. Фінансова діяльність. Комп"ютерне програмування

19.05. Глобальні проблеми людства. Проблеми війни і миру, тероризму, екологічна, стровинно-енергетична, демографічна та продовольча

20.05. Глобальні проблеми. Проблема подолання відсталості країн що розвиваються. ЗВзаємозв"язок глобальних проблем. Сталий розвиток - стратегія людства на 21 століття

07.04. Опрацювати параг. 37

08.04. Опрацювати параг. 38, провести дослідження 5 (міські

види траспорту свого обласного центру або рідного міста)

14.04. Опрацювати параг. 39. скинути на емейл дослідження 5

Міські види транспорту свого обласного центру або рідного міста.

21.04 Опрацювати параг. 40, питання на ст.228

22.04 Опрацювати параг. 41, за допомогою інтернет ресурсів з ясуйте

переваги і негативні наслідки вступ України до СОТ

28.04. Опрац. параг 42

05.05 Опрац. параг 43

06.05 Опрац. параг. 44

12.05 Опрац. параг. 45-46

19.05 Опр. параг 47. Надіслати повідомлення на одну із вказаних тем

20.05. Опрац. параг 48-49. Підготуватися до контрольної роботи з тем

"Третинний сектор господарства" та "Глобальні проблеми людства"

Біологія

9-В. Надорганізмові біологічні системи

03.04. Предмет вивчення екології. Екологічні фактори та їх взаємодія. Екосистема. різноманітність екосистем.

04.04. Екологіні групи організмів по відношенню до різних факторів. функціонування екосистем. Екологічні чинники

09.04. Середовища існування

10.04. Екосистеми та їхня стабільність

16.04. Харчові зв язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

17.04. Стабільність екосистем та причини її порушення

23.04. Біосфера як цілісна система

24.04. Захист і збереження біосфери

30.04. Представлення проекту "Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.

08.05. Поняття про селекцію. Традиційні напрямки біотехнологій

14.05. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологія і медицині

21.05. Генномодифіковані організми

03.04 опрацювати параг 54. В зошиті заповнити ст. 72

04.04 опрацювати параг 55-56. В зошиті заповнити ст. 73-75

09.04 опрацювати параг 57. В зошиті ст. 76

10.04 опрацювати параг 58. В зошиті ст. 77

16.04. опрац. параг 59, в зошиті заповнити урок 59 ст. 78

17.04. опрац. параг 60 ст. 254, в зошиті ст. 79

23.04 опрац. параг. 60 ст. 254. Підготувати проет на тему:

Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах

24.04. опрац. параг. 60 ст

Відео-уроки з даної теми дивіться в Classroom

30.04. виконати завдання на ст 79 в зошиті. опрацювати завдання на 

ст 259

08.05. Опрац. параг 61-63 в зошиті урок 61-63

14.05. Опрац параг 64 в зошиті урок 64

21.05. Опрац. параг 65-66. Підготуватися до контрольної роботи

Фізична культура  

Перейти по посиланню

file:///C:/Users/User/Downloads/4.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%97%D0%A0%D0%92.pdf