Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

8 класи

Предмет Тема Опрацювати
Географія, 8_Б,В

Природокористування Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища.

06.04. Квількість населення у світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення. Демографічна політика.

08.04. Механічний рух населення. Причини і види міграцій. Українська діаспора. Міграційна політика. Практична робота № 11. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

13.04. Статево-віковий склад населення світу та України. Практична робота № 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

15.04. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі та в Україні.

22.04. Міські і сільські населені пункти.Класифікаця міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення.

27.04. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мегаполіси. Світові міста. Урбанізація в Украхні та світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

29.04. Етноси. Найпоширеніші мовні сім"ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

04.05. Національний склад населення України.

06.05. Релігійний склад населення України та світу.

13.05. Трудові ресурси. Економічно активне населення.

18.05. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

20.05. Перевірка знаь з теми "Населення України та світу".

25.05. Географія Київщини. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій.

27.05. Географія Київщини. Населення.

 

 

 

 

Опрацювати п. 40-41

06.04. Опрацювати п. 42. Аналізувати відповідні карти атласу.

08.04. Опрацювати п. 43. Виконати в зошитах практичну роботу (с. 219 підручника).

13.04. Опрацювати п. 44. Виконати в зошитах практичну роботу (с.223 підручника).

15.04. Опрацювати п. 45. Аналізувати карти, схеми, таблиці, статистичні дані.

22.04. Опрацювати п. 46

Виписати в зошит та вивчити основні терміни з п. 42-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04. Опрацювати п. 47. Скласти словник термінів з даної теми і вивчити ці терміни.

 

29.04. Опрацювати п. 48.

04.05. Опрацювати п. 49.

06.05. Опрацювати п. 50. Під час вивчення тем знайомитися з відповідними картами атласу!!!

13.05. Опрацювати п. 51

18.05. Опрацювати п. 52. Підготуватися до контрольної роботи.

25.05. , 27.05. Для опрацювання теми "Географія Київщини" користуватися інтернет-джерелами.

Історія України

Розділ 5. Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.

17.03 Українські землі в 20-90 роки 18 ст.

Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

25.03 Тести "Козацька Україна наприкінці 50-х рр. 17 — на поч. 18. ст."

31.03 Гетьманство Івана Скоропадського. Павло Полуботок. Данило Апостол.

02.04 Нова Січ. Кирило Розумовький.

07.04 Остаточна ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

09.04 Колонізація Півдня України. П. Калнишевський.

14.04 Ліквідація Запорозької Січі. Історична доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі.

16.04 Підкорення Кримського ханства.

21.04 Правобережна Україна. Гайдамацькі повстання.

24.04 Коліївщина.

28.04 Буковина, Східна Галиична, Закарпаття. Рух опришків.

30.04 Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

05.05 Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

07.05 Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

12.05 Практичне заняття. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів XVII-XVIII cт.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

14.05 Узагальнення з теми: "Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст."

19.05 Контроль знань.

21.05

 

8-А п. 40-41,42-43

06.04-10.04 Опрацювати параграф 44 Національно - визвольна боротьба українського народу в середині 18ст.
Скласти хронологічну таблицю(гайдамацькі повстання, коліївщина, опришківський рух)

13.04-17.07 

Опрацювати параграф 45"Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті 18 століття". Письмово виконати завдання 7   і  10 на сторінці 297.

21.04-24.04

Опрацювати параграф 46 (пункти 1,2,3,4) , скласти тематичну таблицю ст.307.

27.04-30.04

Опрацювати параграф 46 (пункти 5-8), закінчити тематичну таблицю ст.307

04.05-08.05

Практична робота. "Козацькі літописи 17 - 18ст. як історичні джерела." Опрацювати ст. 307 - 309. Виконати завдання 1-3 ст.309

12.05-22.05

Наш край у 20-90 роки 18 ст.  Написати повідомлення ст. 309

 

17.03 8-Б,В: § 29 (п. 1);

 • відповіді на запитання.

25.03 8-А,Б,В

Тести "Козацька Україна наприкінці 50-х років 17 — на початку 18 ст." Код: 860665; 7662206

31.03 8-Б,В: § 29 (пп. 2-5);

 • відповіді на запитання;
 • історичний портрет П. Полуботка, Д. Апостола;
 • скласти порівняльну таблицю "Гетьманування І. Скоропадського та Д. Апостола"

02.04 8-Б,В: §30 (пп. 1-2);

 • усні відповіді на запитання;
 • скласти історичний портрет Кирила Розумовського (презентація або письмово в зошиті).

07.04 8-Б,В: §30 (пп. 3-4);

 • відповіді на запитання;
 • скласти тези: "Причини ліквідації гетьманства";
 • скласти розгорнутий план відповіді за темою  "Ліквідація гетьманства та решток автономії України".

09.04 8-Б,В: § 31 (пп. 1-2);

 • відповіді на запитання;
 • скласти історичний портрет Петра Калнишевського.

14.04 8-Б,В: § 31 (пп. 3-5);

 • відповіді на запитання;
 • скласти тези "Причини ліквідації Запарозької Січі".

16.04 8-Б,В: § 31 (пп. 6-9);

 • відповіді на запитання;
 • скласти план за темою: "Доля кримських татар у другій половині XVIII ст.".

21.04 8-Б,В: § 32 (пп. 1-2);

 • відповіді на запитання;
 • скласти тези "Причини гайдамацьких повстань".

24.04 8-Б,В: § 32 (пп. 3);

 • відповіді на запитання;
 • скласти історичні портрети М. Залізняка, І. Гонти;
 • скласти порівняльну таблицю повстань 1734, 1750, 1768 рр.

28.04 8-Б,В: § 32 (пп. 4, 6);

 • відповіді на запитання;
 • скласти тези "Причини повстань опришків";
 • скласти історичний портрет Олекси Довбуша.

30.04 8-Б,В: § 32 (п. 5);

 • відповіді на запитання;
 •  скласти таблицю "Поділи Речі Посполитої".

05.05 8-Б,В: § 33 (пп. 1-5);

 • відповіді на запитання;
 •  скласти таблицю "Розвиток культури".

07.05 8-Б,В: § 33 (пп. 6-8);

 • відповіді на запитання;
 •  скласти таблицю "Розвиток культури".

12.05 8-Б,В:Практичне заняття. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів XVII-XVIII cт.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

 • повторити § 29-33.

14.05 8-Б,В:Узагальнення з теми: "Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст." Тести.

19.05 Контроль знань. Проект "Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст."

21.05

 

Всесвітня історія

Розділ 5. Епоха Просвітництва.

 17.03-24.03 Міжнародні відносини 8-А

 31.03- тестування на платформі  classroom.google.com

02.04 Англійські колонії в Північній Америці

17.03

Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств гаселення. Просвітництво. Енциклопедисти.

25.03 Тести "Просвітництво і промислова революція"

01.04 Освічений абсолютизм.

08.04 Міжнародні відносини XVIII ст.

15.04 Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775-1783 рр.). Утворення США.

22.04 Практичне заняття. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.

29.04 Китай та Японія в XVI-XVIII ст.

06.05 Індія та Персія в XVI-XVIII ст.

13.05 Контроль знань

20.05

 

 

8-А   Англійські колонії в Північній Америці

07.04-14.04

8-А 28.04

 

8-А п.24 скласти текстові таблиці. Відповіді можна надсилати на мою електр.адресу

Наталія Рябушенко [email protected]

опрацювати парагр.25 пункти 1-3

17.03 8-Б,В: § 22;

 • відповіді на запитання;
 • скласти порівняльну таблицю "Ідеї Просвітництва та Гуманізму";
 • скласти хронологічну таблицю "Впровадження найважливіших технічних новинок у промисловості у XVIII ст."

25.03 8-Б,В: Тести "Просвітнтцтво і промислова революція". Код: 596754

01.04 8-Б,В: § 23;

 • відповіді на запитання;
 • скласти історичний портрет Марії-Терезії, Йосифа ІІ або Фрідріха ІІ (на вибір).

08.04 8-Б,В: § 24;

 • відповіді на запитання;
 • скласти перелік війн, які відбувалися у Європі у XVIII ст.;
 • заповнити у зошиті таблицю "Мета провідних держав Європи у міжнародних відносинах XVIII ст." (завд. 10).

 15.04 8-Б,В: § 25;

 • відповіді на запитання;
 • повідомлення про життя перших переселенців у США;
 • скласти хронологічну таблицю подій війни за незалежність США 1775-1783 рр.

 22.04 8-Б,В: Виконати завдання практичного заняття. "Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст."

29.05 8-Б,В: § 27;

 • відповіді на запитання;
 • виконати письмово завд. 14 (стор. 237)

06.05 8-Б,В: § 28;

 • відповіді на запитання;
 • виконати письмово завд. 14 (стор. 245)

13.05 Контроль знань

   

 

  8-А

 

 14.04-23.04   Опрацювати п.25.деталі на класрум

  28.04-05.05  Опрацювати  п.26

  07.05-12.05  Опрацювати п.27

  12.05-14.05  Опрацювати п.28

   19.05 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Біологія

 

Опрацювати п.39,40,41,42 (Задорожний К.М.) Виконати письмово с. 148-149 (Задороний К.М.)

Опрацювати п. 44,45,46,47 (Соболь В.І.) Виконати писмово с. 210 (Соболь В.І)

13.04-17.04

Опрацювати параграфи 43,44,45(підручник К.М.Задорожний)

Опрацювати параграфи 48,49,50(підручник В.І.Соболь),

Виконати дослідницький практикум с.213-214.

21.04-27.04

Опрацювати параграфи 46,47(К.М.Задорожний),51,52,53(В.І.Соболь).

04.05-08.05

Опрацювати параграфи 54,57(В.І.Соболь),48,51(К.М.Задорожний), письмово виконати узагальнення знань за темою"ВНД"с.170-171(К.М.Задорожний),с.240(В.і.Соболь)

12.05-22.05.

Опрацювати параграфи 57,58,62-65(В.І.Соболь),52-58(К.М.Задорожний) письмово виконати узагальнення знань с.204(К.М.Задорожний)

Мистецтво

1. Романтизм в образотворчому мистецтві.

 

2.  Романтизм в образотворчому мистецтві

1. 17.03, 20.03

Прочитати с. 146-155

 

2. Творчий проект, створення романтичного пейзажу в пастельних тонах (акварель або гуаш)

Хімія Солі

1. Добування с.221

2. Фіз. валст. с. 175-176

3. Хім. власт. п. 41 с. 214-217

4 Використання п.48

Геометрія

8-А Площа трапеції (вивчити теорему про площу трапеції,наслідок, дві формули на знаходження площі трапеції ) Площі многокутників.

ТЕМА 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

8-Б,В 

п. 23 формули площ

п. 24 теорома, формула площі паралелограма

п.25 Площа трикутника, теорема, формула площі вивчити записати в зошит номери вионати сфотографувати і вислити на вайбер 0683544912 катерина григорівна все буде перевірено  ТЕМА ПЛОЩА КВАДРАТА ПРЯМОКУТНИКА І ПАРАЛЕЛОГРАМА ТЕСТИ 

КОД 639381

JOIN.NAUROK.UA  ВИКОНАТИ 27 БЕРЕЗНЯ ДО 22 ГОД

Хто не пройшов тести,пройти повторно join.naurok.ua коди 232392 та 248564 пройти 2 квітня до 22 год   УЧНІ 8 БіВ кл. хто не проходив тестування по темі ПЛЩІ МНОГОКУТНИКІВ даю завдання  join.naurok.ua  за кодами  506822  та 817176 виконати 26 квітня до20 год   8 Б і В класи  завдання для самостійного опрацювання   12 травня стр 187  ЗПЗ за курс 8 кл   14 травня  стр 188  1012,1016,1030  на 19 травня  1041.1042.1047    на 21 травня  стр 205  вправи на повт  за 7 кл

 

8-А

№ 347,365,366,371,374,375,,379,385,387,391,393,394

398,400,402,495406,408,412,417,419,421,426,429.

тести:четвер, індивідуальні консультаціі по Viber

на тему: Чотирикутники.Трапеція. Вписані і центральні кути. Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції .

№5- ТКР :завдання в Clasroom  2 варіанти
ТКР 6, завдання у Classroom 

8-Б, 8-В

№ 858, 860, 862, 866, 870, 872, 874

№ 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897

№ 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 924, 926, 929, 931  7 квітня виконати тести  join.naurok.ua  код 8  62448.  9 квітня тести join.naurok.ua код 246286  14 квітня виконати тести join.naurok.ua код921431  , індивідуальні консультації в четвер з 15год по 16г   .   22.04 виконати тести за тією самою адресою  за кодами207134 та 726044.Підготуватися до контрольної роботи,яка відбудеться 23.04,початок о 15 год.код повідомлю тоді ж/ ПИШУ КОД   150 210. НА  28.04 повторити п.1-п.5 і вийти на консультацію з15.год і 16 год    8БіВ 28.04 опрацювати п.26,вивчити т.про площу трапеції та наслідок.Розв.язати задачі 942.944. 946,948. 05.05 розв.язати задачі 950. 952.954,956     07.05 розв.язати задачі  958. 961 963 і966.Консультації по вайберу з 15год до 17год.вівторок.четвер.   8 б ів  19.05 КОНТРОЛЬНА РОБОТА  КОД 580334

Алгебра

8-А П.23 КВАДРАТНЕ РІВНЯННЯ ЯК МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕКСТОВИХ І ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ. Приклади 1-5 виписати і запам'ятати кожен крок розв'язання.П.24 КВАДРАТНИЙ ТРИЧЛЕН.РОЗКЛАДАННЯ КВАДРАТНОГО ТРИЧЛЕНА

НА МНОЖНИКИ

П.25.Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

П.26. Розв'язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь.

 

 

 

 

 

8-Б,В

п. 21 Формули коренів квадратного рівняння

п. 22 Теорема Вієта, вивчити і записати в довідничок номери виконати сфотографувати і вислати на вайбер 0683544912 все буде перевірено П. 23 КВАДРАТНЕ РІВНЯННЯ,ЯК МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕКСТОВИХ І ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ  .ВИКОНАТИ 863.865. 868.871,873.876 ВИКОНАТИ 30.03 І 01.04 ВИСЛАТИ НА ВАЙБЕР  Хто не пройшов тести,пройти повторно join.naurok.ua  rjl 786228 пройти 1 квітня до 22 год,а код344062 пройти 3 квітня до 22 год

 8-А

п.23, ДСР 5,ЗПЗ до п.20-23; Котрольна робота 5

Тематична контрольна робота №5, завдання в Clasroom 

б& 24, №890,893,895,898,901,903,906,908,910,912,915,917

Четвер -тести ,індивідуальні консультаціі по Viber

&25, 931,933 ( біквадратні рівняння), 935, 937,939,941,943,945,947,949,952,954

&26 ,969,971,974,976,978,981,983

Тематична контрольна робота 6,(ЗПЗ ст. 220,221)

Повторення :(994,996,1001,1004,10111018,1027,1029)

Підсумкова контрольна робота , зразок на ст.231

завдання в Classroom.

8-Б,В

№ 819, 821, 823, 825,

повторити №831-832

№ 836, 838, 841, 844, 846, 848

ДСР №5 с. 195 №1-12 ВИКОНАТИ 06.04  8 квітня виконати два тести join.naurok.ua код 716822 та код 540209  13 квітня виконати тести join.naurok.ua  код 514626.   індивідуальні і групові консультації в середу з 15год по 16   8БіВ для вас контрольна робота по темі  Корені квадратного рівняння буде 24.04 о 14 год код вкажу тоді ж   УЧНІ 8 БіВ кл ,хто не виконував тести по темі  КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ даю завдання    join.naurok.ua  за кодами325356 та 737748  виконати 25 квітня до 18 год  8БВ класи опрацювати п. 25 та виконати вправи  937.939.943.947.949  та 932,945 до29.04   ВИКОНАТИ ТЕСТИ  29.04 за кодом   884030 ,адреса сайту  join.naurok.ua   8 БіВ  04.05  Опрацювати п.26  задачі на рух.приклад 1 та таблиця до нього. Розв.язати задачі 971. 974.976 та на повт. 989і990.  06.05 опрацювати п26 приклад 2 та таблиця до нього.Розв.язати задачі 981,983.985 та на повт.991.консультації по вайберу з 15год до 17,понеділок і середа   7 травня  стр 219 ДСР 6   12 травня  тести,код буде вказано о 15 год   8 б І в  18.05  ТЕСТИ КОД 900636  ТА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  КОД 887126.  20 ТРАВНЯ  ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА  КОД 211109

Українська мова

Речення із звертаннями і вставними словами

8-А повторити п. 27-28, 29-опрацювати, таблиця с. 133 вивчити, впр. 303. 305, 307, 308

8-Б. п.28-30, впр.302-307,308,309

8-В. п.30, впр.308,309; відповідати на питання с.141, виконати Проєкт с.138.

 

Українська література

З української прози

8-А Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути" особливості композиції повісті, тема, ідея, проблематика

8-Б,В Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути", читати й відповідати на питання с.175-176

Англійська мова (основна)  

8-А,В.

1. Р-В с.81 впр. А,В,С,D

W-D с.59 впр. А,В с.60 впр. С,D

2. 26.03-31.03

WB с.92 впр А,В,С, відповідь через Viber 0977358333

Skype

[email protected]

27.03 09:00

 

Степаненко О.П.

1. Підручник. Впр.A,B,C,D,E,F,G,H(cт.116,117);  
                  впр.А,В(ст.118); впр.А,В,С(ст.143)
Зошит    Впр.A,B,C,D,E,F(cт.84,85); впр.А,В,С.D(cт.95,96)

Сюда надсилати роботи [email protected]

 

2. Підручник. Task 1 (стор.144,145); task 2 ( стор.146,147); task 5 ( стор.152,153); task 6 ( стор.154,155); 

 task 8 ( стор. 158,159); вивчити неправильні дієслова (стор.161); опрацювати "British and 

 American English"( стор.162)
 Відповіді надсилати на ел. пошту: [email protected]
Французька мова (основна)

 

8-А,Б,В

ех. 2 р. 112

ех.5 р. 113

ех.1 р.114

ех 1 р. 118

ех.2р.120

 

1.Впр.1 (текст) с. 124, 125

2.Впр5 (чит., і перекл.) с.126, впр. 6с.127

3.Впр.7, 8 (письмово)с.128, впр.1, с.129

4.Впр.4, с.130(чит., і прекл.)

5.Впр.1, с.134, впр.3 с.135

 

6. Засоби масової інформації Впр.1, с.136, впр.2, 3, с.137

7. Робота з текстом Впр.1 с.141, Впр. 2, 3 с.142

8. Впр. 1, 2 с.145, Впр. 3, 4 с. 146

9. Французька преса Впр.1 с.148, Впр.2, 3 с. 149

Зарубіжна література Бароко і класицизм

Мольєр "Міщанин-шляхтич"

Історія створення комедії. тематика, проблематика твору, основні образи комедії

Російська мова  

Увага тепер з 13.04.2020 р. всі завдання публікуватимуться на https://classroom.google.com/

8-А клас код доступу hyfrzjw

8 - Б клас код доступу peu2hna

8-В клас код доступу cdyny7b

Якщо це неможливо - пишемо на Вайбер 0635338225

Вчитель: Лукіянчук А.А.

Фізика

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Побутові електроприлади і правила поведінки з електричним струмом.

08.04. Розвязування задач. Підготовка до КР. Дистанційне консультування.

09.04. Контрольна робота з теми "Електричне поле. Електричний струм.

15.04. Електрика в житті людини. Перегляд презентацій.

16.04. Розвязування задач на розрахунок роботи електричного струму та вартості електроенеогії

22.04. Розвязування задач на теплову дію електричного струму. Консультація

23.04. Самостійна робота

 

29.04. Електричний струм в металах

30.04. Електричний струм в рідинах. Тести 14.00

06.05. Закони електролізу. Застосування електролізу.

07.05. Розвязання задач на закони електролізу. Консультування. Тести о 14.00

13.05. Електричний струм в газах

14.05. Види самостійних газових розрядів. Тести о 14.00

08.04. Повторити п. 26-32

 

15.04. Повторити п. 33, завдання у групі

 

16.04. Повторити п.33, виконати завдання в групі

 

 

 

22.04. Повторити п. 33-35, виконати вправи №272,273, 285

 

23.04. Повторити п.33-35, виконати завдання в групі

 

 

29.04. Опрацювати п.24,  запитання ст. 110, завдання у вайбері

30.04. Опрацювати п.37, виконати вправи №286-290 (усно). Тести о 14.00

 

 

06.05. опрацювати п.37, записи у вайбері, піготувати презентації "Застосування електролізу"

 

07.05. Повторити п.37, виконати вправи № 305-307

 

13.05. Опрацювати п.38 ч.І,  підготувати презентацію "Види газових розрядів"

 

14.05. Опрацювати п.38, повторити п.33-38

Інформатика

Опрацювати мультимедійних об'єктів

 

 

 

 

Опрацювання числових даних

1. 16.03-20.03

Опрацювати п. 4.1-4.2 (виписати визначення в зошит)

2. 23.03-27.03

Практ.роб. № 6 с.146 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773)

3. 30.03-03.04

Опрацювати п. 4.3 (виписати визначення в зошит)

4. 06.04-10.04

Практ. роб. № 7, с.152 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773)

5. 13.04-17.04

Опрацювати п. 7.1

6. 21.04-24.04

Повторити п.7.1-7.2

7. 27.04-30.04

УВАГА! 30.04 будуть тести код буде зранку, повторити параграфи 

ТЕСТИ КОД 152436 на сайті на урок

8. 12.05-22.05

Підсумковий урок. Довиконувати завдання і здати

Практична робота https://drive.google.com/open?id=1ZTg0qKwX8pLfutdPWBeQ5J2eQU6kM-In 

Основи здоровя  

Опрацювати п.23,24

Повторити п.22

13.04-17.04

Опрацювати параграфи 25,26

12.05-22.05.

Опрацювати параграфи 29,30,31.

Трудове

 

Дівч. Проет письмовий звіт "Декоративний віночок"

Хл.

Повторити етапи проектуювання, конспект за 13.09.2019

Доопрацювати п. 21-22

Географія

8-А. Населення України і світу. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

 

Розселення. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні. Міські і сільські населення пункти. Класифікація міст.

 

Урбанізація. Міські агломерації. Мегаполіси. вітові міста.

 

Етнічний склад населення.

 

Релігійний склад населення.

 

Зайнятість населення в світі й Україні

 

Узагальнення та підсумкове оцінювання з розділу "Населення України і світу"

 

Географічне положення, адміністративний устрій, історія формування і розвитку Київської області

 

Природа Київщини. Об"єкти природно-заповідного фонду

 

Кількість, структура та етнічний склад населення Київщини

06.04. Опрацювати параг. 42-43. Виконати практичну роботу №11.

09.04. Опрацювати параг 44. Виконати практичну роботу №12

13.04. Опрацювати параг 45-46, виписати в зошит нові поняття та їх визначення.

16.04. Опрацювати параг 47, виписати в зошит нові поняття та їх визначення.

23.04. Опрацювати параг 48-49.

27.04. Опрацювати параг. 50.

30.04 Опрацювати параг 51-52. та тести на ст 254, підготуватися до контрольної роботи з теми "Населення"

 

06.05. Проведення підготовки дослідження 9 "Віртуальна екскурсія з метою ознайомлення з об"єктами природи своєї місцевості

 

08.05. Підготовка дослідження 9

 

15.05 Здача дослідження 9 на пошту [email protected]

 

18.05. За допомогою інтернет-джерел підготувати подімлення з теми, надіслати на пошту

Фізична культура  

Перейти по посиланню

file:///C:/Users/User/Downloads/4.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%97%D0%A0%D0%92.pdf