Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

5 класи

 

 

ПРЕДМЕТ ТЕМА ОПРАЦЮВАТИ
Математика

 

 

 

5-А,Б,В

П.44 Середнє арифметичне.

П.45.Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.Повторення.

5-Г

Відсотки. Знаходження відсотків від числа.

Опрацювати п.42. 

 Дати відповіді на запитання. Вивчити ПРАВИЛА (їх чотири). Опрацювати Задачу 1 та ЗАДАЧУ 2 (1-й та 2-й сп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Г

Знаходження числа за його  відсотками.

Опрацювати п.43. 

 Дати відповіді на запитання. Вивчити ПРАВИЛО. Опрацювати ЗАДАЧУ (1-й та 2-й спосіб!!!)

 

5-Г

 Розв'язування задач на відсотки та середнє арифметичне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Г

Середнє арифметичне

 

 

 

 

5-Г

Повторюємо геометричні фігури

 

 

 

    5-А,5-Б,5-В

18.05

№ 1673,1675,1678,індивідуальні консультації у вайбері, підготовка до кр

 

19.05  Тематична  підсумкова контрольна робота 10 завдання в Classroom 

1680,1686,1688

20.05 

№  1692,1693,1696

21.05 

1699,1701,1705,1707

22.05

1710,1712,1714,

25.05  1718,1723,1728

26.05 

1732,1734,1736

27.05  1739,1741, ДСР 9, (1-12)

5-Г

01.04 виконати в зошиті вправи

1451,11452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457

тест КОД 291128 до 01 квітня, 22.00 годин

02.04  виконати в зошиті вправи

№ 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464,1465,1466,1467 

тест КОД 593669 до 02 квітня, 22.00 годин

03.04 виконати в зошиті вправи

№1468, 1469, 1470, 1471, 1476, 1478, 1479(2,4,6),1480, 1481,1483, 1484, 1485

тест КОД 385968 до 03 квітня 22.00 годин

06.04 Опрацювати п.42.  Дати відповіді на запитання. Вивчити ПРАВИЛА (їх чотири). Опрацювати Задачу 1 та ЗАДАЧУ 2 (1-й та 2-й спосіб!!!)

Виконати в зошиті вправи №1500,1501,1502,1503,1504,1505,

Здати на перевірку у  Google Класс №1505

07.04Виконати в зошиті вправи №1507,1508,1511,1512,1513

Здати на перевірку у  Google Класс №1512,1514.

08.04Виконати в зошиті вправи №1515,1516,1517,1518,1519,1520.

Здати на перевірку у  Google Класс №1521,1522

09.04Виконати в зошиті вправи №1534,1535,1536

Здати на перевірку у  Google Класс №1536.

10.04Виконати в зошиті вправи №1525,1542,1529,1530.

Здати на перевірку у  Google Класс №1529,1530

13.04 Опрацювати п.43. 

 Дати відповіді на запитання. Вивчити ПРАВИЛО. Опрацювати ЗАДАЧУ (1-й та 2-й спосіб!!!)

Виконати вправи  1549,1550,1561

Надати ДЗ для перевірки classroom

14.04Повторити п.43, ПРАВИЛО, ЗАДАЧУ (1-й та 2-й спосіб!!!)

Виконати вправи  1553,1554,1559,1563

Надати ДЗ для перевірки classroom

ТЕСТИ о 13.00 годині

15.04 Повторити п.43,ПРАВИЛО. ЗАДАЧУ (1-й та 2-й спосіб!!!), а також №1565

Виконати вправи  1556, ,1557,1568

 

Надати ДЗ для перевірки classroom

16.04 Опрацювати п.44. 

 Дати відповіді на запитання. Вивчити ПРАВИЛА(їх два!!). Опрацювати ЗАДАЧІ 1 і 2.

Виконати вправи  1585,1586,1587

 

Надати ДЗ для перевірки classroom

ТЕСТИ о 13.00 годині

21.04

Виконати в зошиті та надіслати для перевірки class вправи:

1539( надіслати ВІДЕОкоментар);

1540, розв'язок супроводити малюнком ,

1545.  

 

22.04

Виконати в зошиті та надіслати для перевірки class вправи: 

1542( надіслати ВІДЕОкоментар);

1541, розв'язок супроводити малюнком ,

1544.  

ТЕСТИ о 13.00 годин

 

23.04

Виконати в зошиті та надіслати для перевірки class вправи: 

1531( надіслати ВІДЕОкоментар);

1528, розв'язок супроводити малюнком ,

1547.  

 

 

24.04

Виконати в зошиті та надіслати для перевірки class вправи: 

1529,1566( до них надіслати ВІДЕОкоментар за планом:

-як знайти 1%

-як знайти відповідь

-як розв'язати, використовуючи правила стор.246, 251);

1571, розв'язок супроводити малюнком, використавши квадрат зі стороною 10 клітинок 

ТЕСТИ о 13.00 годин 

 

ДО 01.05

 

1)до 28.04. виконати ТЕСТ 185538

2)до 01.05 Код доступу 258685виконати в зошитів розгорнутій формі, з повними поясненнями, відповідями.

3) вибрати самому ОДНУ!!!! задачу з цього тесту, до якої надати ВІДЕОКОМЕНТАР і ОДНУ!!!!! задачу, до якої виконати малюнок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05

№№1592,1593,1600,1606.

 

05.05

№№1596,1597,1601,1607

тести, 13.00 годин

 

06.05

1604,1608,1609.

 

07.05

1610,1616,1617

тести 13.00 годин

 

08.05

1618,1619

ДЗ  надаються для перевірки class

 

 

 

5-Г

 

13.05 

Повт. п.п.20,21, правила, розглянути малюнки

№№665,675,695,700,701

14.05,

Повт. п.п. 22,23,24, повторити правила, виписати в зошит формули, 

№№751,756,762( так? ні? пояснити, чому?)777,813.

15.05

Повт. п.п.25,26, виписати формули.

Знайти дома предмет, що має форму прямокутного паралелепіпеда та обчислити

1) суму довжин усіх його ребер;

2)площу його  поверхні;

3) його об'єм.

ДЗ надсилаємо для перевірки !!!

До наступного тижня виконати ТЕСТИ Код доступу 75755

 

 

 

18.05-20.05

1)виконати в зошиті завдання попереднього тесту( хто цього НЕ зробив), 

за КОДОМ 3937619

2) готуватись до КР за РІК за тестом КОД 9296289

Завдання виконуємо і в робочому зошиті і в join.naurok.ua

20.05, 13.00 годин 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА(річна)

КОД перед КР

Основи здоровя 5-А,Б,В,Г

Опрацювати п.24,25

Повторити п.23

13,04-24.04

Опрацювати п 26,27.

04.05-08.05

Опрацювати параграфи 28,29, письмово  виконати підсумкове завдання (коротко , лаконічно)с.149.

12.05-22.05

Опрацювати параграфи 30,31.

Українська мова

5-Б,В,Г.Однорідні члени речення. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-А.Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова.

 

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

 

Діалог. Тире при діалозі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Б,В,Г. Звертання. Вставні слова. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв"язком.

 

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Діалог. Тире при діалозі.                               Повторення та узагальнення вивченого

Опрацювати теоретичний матеріал. Вивчити правила (п. 54.55).  Вправи 432.433.440.443.446.447.

 

 

5-А клас

03.04 п.54, с.159-160. Опрацювати теоретичний матеріал "Розділові знаки". Впр.429,433

06.04 п.55 с.162. Впр.436 (усно). Опрацювати теоретичний матеріал на с.162-163. Впр.437, 438 

07.04 Впр.439, 444, 447. 

09.04. Виписати із української літератури 5 речень з однорідними членами речення. Накреслити схеми.

10.04. п.56.Опрацювати матеріал параграфа. Підготувати текст впр.448 до переказу

13.04. п.57 с.167. Впр.449 (усно), 450 (І,ІІ; звертання обведіть), 451 (І,ІІ)

14.04. Впр.452, 455

16.04. п.58 с.169, Впр.458 (вивчити групи вставних слів), 457 (вставні слова обвести)

17.04. Впр.459, 461

21.04 Впр.466 (синтаксичний розбір письмово за планом у довіднику)

23.04 п.59 с.172-173. Написати лист до улюбленого літературного героя з використанням звертань, вставних слів та одн.чл. речень (обвести зверт. і вст.сл., одн.чл. - підкреслити)

24.04 п.60, Впр.470 (усно), теор.мат. с.174, Впр.471 (І,ІІ,ІІІ; підкреслити граматичні основи)

27.04.Складне речення із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком.

30.04. Тренувальні вправи. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами, вставними словами, звертаннями та між частинами складного речення.

04.05 Опрацювати п.62 Виконати вправу 485, с.178-17904.05.

05.05. Речення з прямою мовою. Завдання у Classroom

08.05. Діалог.1. п.64. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 183 (зробити коротко записи в зошиті) 2. Усно опрацювати всі вправи параграфа 3. Вправа 500 (письмово) 

07.05. Заміна прямої мови непрямою. Завдання в Classroom

12.05. Пряма мова.Діалог. Тренувальні вправи. Завдання в Classroomі

15.05. Узагальнення вивченого матеріалу . Письмово дати розгорнуті відповіді на питання (с.189) 

 

 

5-Б,В,Г.

06.04. п.57. Вправа 451.

08.04. Повторити правила п. 57; вправа 455 (І,ІІ).

09.04. Вправа 456. Виконати варіант А або Б (за вибором).

10.04. п.58. Вправа 458 (усно). Вправа 459 (письмово).

13.04. Вправа 461.

15.04. Ознайомитися з порядком синтаксичного розбору речення (с.171). Вправа 466.

16.04 п.60. Опрацювати теоретичний матеріал!!! Вправа 471 (списати, підкреслити граматичні основи).

17.04. Вправа 473 (списати, підкреслити граматичні основи).

22.04. п.61. Опрацювати теоретичний матеріал. Вправа 477 (усно). Вправа 479 (письм.).

23.04. Ознайомтеся з послідовністю синтаксичного розбору складного речення (с.178). Вправа 483 (І,ІІІ).

24.04. Купіть конверт, підпишіть за зразком (с.179). Напишіть лист рідним чи друзям, використовуючи вставні слова та звертання.

5-Б,В,Г.

27.04.Опрацювати теоретичний матеріал п.63. Вивонати вправу 488.

29.04. Вправа 492.

30.04. Вправа 493.

04.05. Опрацювати теоретичний матеріал п. 64. Вправа 496.

06.05. Вправа 499.

07.05.  Вправа 500 (ІІ).

08.05. Повторити вивчене. Готуватися до контрольної роботи.                                        14.05.п.66 Вправа 508.513                                                                                                15.05 п.67 Вправа516.519.

       

 

 

Українська література

5-А,Б,В,Г. П.Тичина. Життєпис

03.04. Урок позакласного читання .Євген Гуцало "Сім"я дикої качки".

08.04. Література рідного краю. Образ природи рідного краю у збірці Надії Синєгуб "Біля вечірньої річки Рось".

09.04. Розвиток мовлення. Скласти етюд про природу (письмово).

15.04. Контрольна робота з теми "Рідна Україна. Світ природи". Тестові завдання.

16.04. Максим Рильський. Основні відомості про поета. Вміння бачити красу рідної природи в поезії "Дощ".

22.04. Максим Рильський "Осінь-маляр із палітрою пишною...", "Люби природу не як символ..."

23.04. Григір Тютюнник. "Дивак".

29.04. Образ доброго, чуйного, допитливого хлопчика Олеся з оповідання "Дивак".

30.04., 06.05., 07.05. Микола Вінграновський "Сіроманець".

Вивчити напам`ять ,,Не бував ти у наших краях'',' 'Гії шумлять''. Є.Гуцало ''Лось,, Читати і переказувати.

03.04. Підготуватися до уроку літератури рідного краю.

 

08.04. Дібрати матеріал для написання етюду.

 

09.04. Написати етюд про природу. Повторити тему "Рідна Україна. Світ природи".

 

16.04. Розповідати про письменника. Виразно читати поезію "Дощ".

 

22.04. Вивчити напам"ять одну з поезій Максима Рильського.

 

 

 

 

23.04. Прочитати оповідання "Дивак".

29.04. Характеризувати образ хлопчика Олеся. Бути готовими до тестів за прочитаним оповіданням.

30.04.-07.05. Прочитати оповідання "Сіроманець", знати зміст; вміти відповідати на питання; бути готовими до тестів за ним.

Діти! Оповідання чималі за обсягом. Читайте! У вас є час!!!

Англійська мова (основна)

FOOD

 

 

5А,Б,В,Г Food (Їжа)

 

5А,Г(Трушківська)СВ р.52-55, р.139 Ex.A,B

                         WB p.36-38, p.90(16.03-27.03)

30.04-01.04,Ex.1,2,3, p.31,32;Ex.26,27,                                p.25,26,p.25,26 Павліченко                               "Граматичний практикум". Вивчити                      правила.Спілкуємось через нашу                         групу у вайбері.

Опрацювати відео http://www.youtube.com/watch?v=a_cHJM8gVnc

 

06.04-10.04 CB p.9, Ex.C

                  WB p.30,40

Опрацювати правило з Граматичного практикуму с.171 should/ought to(cлід);shouldn't/oughtn't to (не слід), виконати Ex.22,23, с.171.   

 

13.04-17.04 Продивитися відео https://www.youtube.com/watch?v=51kETrevT78 , вивчити нові слова (ФОТО У ВАЙБЕРІ), повторити раніше вивчені слова по темі "Health"(з фото) Виконати і прислати мені до п'ятниці CB p.56-57; WB p.41,42. В пятницю буде тест на сайті naurok.com.ua, код буде 17.04.

16.04  з 15:00 до 15:45 відбудеться тестування по вивченому матеріалу на сайті naurok.com.ua,  вам потрібно буде ввести своє ім'я і прізвище, та код, який я вам надішлю і пройти тест.Проходити тест можна лише один раз!!!

20.04 -24.04  CB p.58, Ex,1,2(A,B); WB p.43 Ex.A,B,C; Ex.5,A p.59                      Зaвдання до вечора 24.04: Listening CB p.59 Ex.3(A,B)

 

27.04 - 01.05 Round Up CB p.60,61 Ex.A,B,C,D,E,F,G.

04.05 - 08.05  Повторити всі правила вивчені  модулі 4 СВ р.131-132(фото є у вайбері): Злічувуані/незлічувані іменники, вживання some, any,no р.51 СВ;вживання How many/How much/a lot of/ lots of/a frew/a little p.53 CB; займенники: особові, присвійні,об'єктні p.55 CB;

дієслово should/shouldn't p.57 CB;слова-зв'язки but,and,so,because p.59 CB; слова з уроків.

Виконати Round Up WB p.44-45( у Ex.E проставити букви, не з'єднувати).

18.05-22.05  18.05 К.р. по аудіюванню за семестр. Слухаєте текст з відео  https://www.youtube.com/watch?v=ZEV4LLHorwc&fbclid=IwAR0f3HTUdHQ6qQE-9iZ22yWKhRxsB_QXP8g84hT6w0t_xHrIFY_AKVQxISs , виконуєте завдання по цьому тексту, перейшовши на сайт https://naurok.com.ua/test/homework/2158928. Код доступу 163765(дійсний

19.05 К.р. по читанню за семестр.  Заходимо на сайт https://naurok.com.ua/test/join код доступу 7634173 дійсний до 12:00

 

-----------------------------------------------------

5А,Б,В,Г вчитель Олейніченко Т.М. 16.03-20.03На листках А4 виконати три проектні роботи:

1) Fruit (Фрукти) Намалювати аабо вирізати і наклеїти різні фрукти і підписати їх назви англійською мовою.

2) Vegetables (Овочі) так само.

3) Food (Їжа) так само.

Student`s book, p.50-51, ex.1 перекласти слова в рамці та назви блюд. вставити слова з рамки., ех.2 письмово перекласти діалог.

 

5А,Б,В,Г 23.03-27.03 вчитель Олейніченко Т.М. Здорова їжа. правильне харчування. Student`s book, p.52, ex.2 читати та перекладати текст, заповнити таблицю, ех.3,4

 

5А,Б,В,Г 30.03-03.04 вчитель Олейніченко Т.М. скласти по 5 запитань зі структурами How many...? How much...? та написати відповіді (всього 20 речень), Student`s book, p.54, ex.B прочитати лист і дати відповіді на запитання письмово ex.C,D фото виконаних проектів та вправ надсилайте на вайбер (0987832577)

 

5А,Б,В,Г 06.04-10.04 вчитель Олейніченко 

Student`s book 4d, p.56 ex.1 перекласти слова в рамці, вставити їх в пропущені місця. перекласти фрази. Еx. 2A прочитати діалог та перекласти усно. Еx.1B дати відповіді на запитання до діалогу письмово.

 

5А,Б,В,Г 13.04 - 17.04 вчитель Олейніченко Т.М.

подивитись відео про вживання модального дієслова should/shouldn`t https://www.youtube.com/watch?v=XOjnqiyGB2g

Student`s book p.57, ex.3 опрацювати правило, ех.4,  ех.6 - перекласти фрази в рамці. використовуючи слова (хвороби) впр.1 і фрази в рамці впр.6 скласти речення. Наприклад: 1) If you have a headache, you should  take medicine or a painkiller. ( Всього 9 речень) 

 

5А,Б,В,Г 21.04 - 24.04 вчитель Олейніченко Т.М.

Student`s book 4e, p.58, ex.1 3`єднати речення з їхніми значеннями

ех.2A прочитати лист Емі до Кенні Адамса. Письмово перекласти один з двох текстів (або Power Plate або Dancercise)

ex.2B визначити, речення:

T (True) - правильне

F (False) - неправильне

NM (Not Mentioned) - не згадувалось

 

5А,Б,В,Г 27.04 -01.05 вчитель Олейніченко

Student's book, p. 139 Extra Grammar Practice

ex.A - вибрати a,b або c

ex.B - доповнити діалог 

ex.C - доповнити речення особовими займенниками або особовими займенниками в об'єктному відмінку ( див. на ст. 132 Object Personal Pronouns)

ex.D - доповни діалог дієсловами should/shouldn't

 

5А,Б,В,Г 04.05-08.05 Контроль читання

Student's book, p.59, ex.5A Text "Aquarobics" вибрати правильні слова, що виділені жовтим кольором. Записати голосове або відео повідомлення читання цього тексту і надіслати на мій вайбер 0987832577

 

5А,Б,В,Г  11.05 - 15.05 Контроль говоріння.  Ви вже знайомі з текстом " Aquarobics" ( Srudent's book p.59) Правильні слова 1but, 2and, 3but, 4because, 5so, 6because. Тепер потрібно цей текс вивчити і надіслати відео розповіді цього тексту. 

 

Степаненко О.П.

1. Підручник. Розділ 3с впр. 1,2(ст.40);3,4,6(ст.41) правило ст.131;
                 Розділ 3d впр. 1,2(ст.42);3,4,5,7(ст.43) правило ст.131
                 Розділ 3e впр. 1,2(ст.44);4,5(ст.45).
 Зошит.       Розд. 3с впр. A,B,C,D,E(ст.28-30)
                  Розд. 3d впр. A,B,C,D(cт.30,31)
                  Розд. 3е впр. A,B,C,D(ст.32,33)
 
 2. Підручник. Тести - впр. A,B,C,D,E,F,G,H (cтор.46,47); впр. A,B,C,D (стор.138)
 Повторити правила (стор.130,131  module 3)
 Зошит.       Тести - впр. A,B,C,D,E,F (стор.34,35); впр. A,B,C,D (cтор.88,89)
 Відповіді надсилати на ел. пошту: [email protected]
Французька мова (друга мова)

5-А Їжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Природа, одяг

 

16.03-20.03

Опрацювати лексику по темі.

Прочитати текст стор. 135, вправа на vrai/faux 

Проектна робота Стор. 137, впр.5

23.03.-27.03

Дієслово connaitre записати та вивчити

Опрацювати лексику стор. 139-40 

зробити тест https://naurok.com.ua/test/la-nourriture-84167.html

30.03/03.04

стор. 148-149 впр. 6,7

Дієслово сonseiller (радити щось)

 стор. 150, впр. 3,4

06.04/10.04

стор. 149 -151

поставити репліки діалогу в логічному порядку

впр. 1 (vrai/faux), 

опрацювати правило (вимова приголосної попередньго слова перед словом, щопочинається на голосну), впр. 3,4, 5

https://www.youtube.com/watch?v=oqLHDfPlaEw

впр. 6 (письмово в зошиті за зразком)

Пройдіть тест

https://naurok.com.ua/test/start/84167

 

13.04/ 17.04

 

стор. 153-158
 правило, стор. 154
 вживання слів, що позначають кількість з прийменником  de:
 beaucoup de - багато
 peu de - мало
 assez de - достатньо (записати у словник)
Нові слова записати у словник та вивчити, стор.155
 вправа 2,3,5,6 (усно)
Читати текст, стор. 156, впр. 1, стор. 157 (письмово)
впр.3,4 (голосове повідомлення)             
Після опрацювання виконати тест
https://naurok.com.ua/test/start/90664

 

21.04/24.04

стор. 159-165

правило Вказівні прикметники стор. 160

 ce - чол. рід, однина, цей

cet - чол. рід, однина(перед голосною), цей

cette - ж. рід, однина, ця

ces - множина для обох родів, ці

впр. 5 (пис)

Записати нові слова , стор. 161(див. голосове повідомлення)

Записати дієслово mettre в словник (стор. 162), де ми записуємо відмінювання дієслів

Прочитати блог, стор. 162, виконати тест за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/start/231927

Після опрацювання матеріалу підручника виконати тест за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/les-v-tements-132117.html

 

27.04/30.04

стор. 167-171

Правило Найближчий майбутній час (Futur immediat)  дієслова aller записати в словник (слухати голосове повідомлення)

cтор. 167, впр. 5 (письмово)

Нові слова записати в словник, стор. 168 (слухати голосове повідомлення)

Читати текст стор. 170

впр. 2, стор. 171 (письмово за прочитаним текстом)

https://www.youtube.com/watch?v=XC3bZaCizIk

 

04.05/08.05

cтор. 174-176

Дієслово voyager (1  gr.)- подорожувати. Повторити відмінювання дієслів першрої групи, зробити письмово впр. 4, стор. 174

Нові слова записати в словник, стор. 174-175 (слухати голосове повідомлення)

впр.6 (письмово), стор. 176

 

12.05/15.05

стор. 176-177

Прочитати інформацію про канікули у Франції, стор. 176 , прослухайте голосові повідомлення

За цім зразком зробіть вправу 2 письмово про канікули в Україні

зробіть впр.4 усно, впр.5 - письмово

 

18.05/22.05

Повторіть виучені теми : Одяг, Погода, Канікули, Futur proche(найближчий майбутній час)

Виконайте тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/start/441662

https://naurok.com.ua/test/start/419969

 

Інформатика Опрацювання текстових даних

1. 16.-20.03

Опрацювати п.3.1-3.3 (виписати правила узошит)

2. 23.03-27.03

Працюємо з комп'ютером с. 112 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773) 

3. 30.03-03.04

Опрацювати п. 3.4-3.5 (виписати правила у зошит)

4.  06.04-10.04

Практична робота № 3 с.154 (скріншот роботи, вислати елел.почтою [email protected] або Vaber 0969252773)

5. 13.04-17.04

Опрацювати п. 3.6-3.7 (виписати правила у зошит)

6. 21.04-24.04

Повторити п.3.1-3.7

7. 27.04-30.04

УВАГА! 30.04 будуть тести код буде зранку, повторити параграфи

ТЕСТИ КОД 667344 на сайті на урок

8. 04.05-08.05

Набрати текст на вибір і вставити до нього малюнок

9. 12.05-22.05

Підсумковий урок. Довиконувати завдання і здати

Історія

Дослідники історії

1. п. 26-27

 

2. 06.04-10.04

Опрацювати параграф 28 - Практична робота  5. Родове дерево. Виконати завдання ст. 155 - створити родове дерево і підготувати розповідь про свою родину.

3. 13.04-17.04

Опрацювати параграф 30 " Від воза до ракети: як змінювалися заняття людей". Підготувати повідомлення 
"Винаходи українців, якими користується світ".

4. 21.04-24.04

Опрацювати параграф 31 Практична робота #6. Підготувати міні-проект на одну із тем на сторінці 167.

5. 27.04-30.04

Опрацювати параграф 32 "Українські школи та університети", скласти таблицю
Учений / наукові досягнення.

6. 04.05-08.05

Опрацювати параграф 33. Відповісти на запитання 1 - 3 на ст.182 ( рубрика " знаю нове"). 

7. 12.05-22.05

Підсумковий урок. Опрацювати # 34, за бажанням виконати вправи в зошиті. Висилати не потрібно.

 Етика

1. Правила спілкування в інтернеті

 

 2. "Що означає бути вдягненим доречно."

1. Скласти памятку

 

2. 06.04-10.04  

Напишіть, як ви підбираєте для себе одяг в різних ситуаціях. Який стиль одягу вам найбільше подобається? Як співвідносяться мода і етикет?

3. 13.04-17.04

Тема: "Що треба пам"ятати, відвідуючи хворого". Письмово складіть правила етикету, яких слід дотримуватись, відвідуючи хворого.

4. 21.04-24.04

Тема: " Якими є особливості поведінки в дні смутку і печалі". Напишіть правила : "Як висловити співчуття".

5. 27.04-30.04

 "Яким є етикет особливих випадків", виконати завдання на ст. 171.

6. 04.05-08.05

" Як робити і приймати подарунки". Складіть поради на дану тему.

7. 12.05-22.05

Підсумковий урок. Повторити усно правила етикету , записані в зошиті  . Висилати нічого не потрібно.
Трудове 

 

Дівч.: Дооформити письмовий звіт "Мішечок для дрібничок"

 

Хл. Повторити п.16-17

1. Підготувати повідомлення про пазли

2.Знайти зображення зразків-аналогів. Повторити п. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

 

1. Створити банк ідей для виготовлення виробу. 
2. Виконати ескізний малюнок виробу. 
3. Скласти план роботи над виробом.
4. Підготувати документацію до проекту.
5. Повторити правила безпечної роботи у шкільній майстерні.

 

Дівч. (вчитель Ткач)

 Повторити п. 26 с.157-158

Повторити п. 27 основні поняття 

Зарубіжна література

Сила творчої уяви

Увага тепер з 13.04.2020 р. всі завдання публікуватимуться на https://classroom.google.com/

5-А клас код доступу clvnypb

5-Б клас код доступу ks2sozb

5-В клас код доступу 2rmmrgj

5-Г клас код доступу iibkhc4

Якщо це неможливо - пишемо на Вайбер 0635338225

Природознавство

Планета Земля

5-Б,В 07.04. Узагальнення знань з теми "Планета Земля як середовище життя організму" (Іч.)

5-Б,В 09.04. Наземно повітряне середовище

5-Б,В 14.04. Воднесередовище життя організмів

5-Б,В. 16.04. Грунтове середовище життя організмів

5-Б,В 21.04. Взаємозвязки між організмами. Співіснування організмів

5-Б,В. 23.04. Угрупування організмів. Екосистеми. Вплив на організми чинників живої природи.

5-Б,В 28.04. Визначення організмів найбіль поширених  в Україні (рослини, гриби, тварини) за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій

5-Б,В. 30.04. Узагальнення знань з теми "планета Земля як середовище життя організмів" ч. ІІ. Контрольна робота (тести о 13.00)

5-Б,В 05.05Людина - частина природи. Звязок людинир з природою.

5Б,В.07.05. Екологічні проблеми та їх розвязання. Тести о 13.00

5-Б,В 12.05. Охорона природи. Червона книга України

5Б,В.14.05. Практична робота "Складання Червоної книги своєї місцевості" . Тестування о 13.005-А, Г Умови життя на планеті Земля. Середовища життя. Чинники середовища

Вплив на організми чинників неживої природи. пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

5-А, Г 13.04. Навчальний проект №3 "Вирощування найвищої бобової рослини"

15.04. Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище.

22.04. Водне середовище життя. Грунтове середовище життя

27.04 Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв язки між організмами. співіснування організмів.

29.04. Угруповуцвання організмів. Екосистеми. Практичне заняття 11. Ознайомлення з найпоширенішими і отруйними рослинами, грибами і тваринами свої місцевсті

04.05 Людина-частина природи.Зв"язок людини з природою.Зміни в природі,що виникають унаслідокприродних чинників і діяльності людини.

06.05. Екологічні проблеми та їх розв"язування. Практичне заняття 12 Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

13.05. Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки. 

18.05. Практична робота2 Складання робочої книги своєї місцевості

п. 36, практичне заняття ст. 159

п. 38 Випереджуюче завдання "Дослідження проростання рослини" ст. 151

ст. 61 робочий зошит

п. 39 ст. 172 завдання 6, ст. 62 робочий зошит

5-Б,В 09.04. Опрацювати П.40

 

5-Б,В 21.04. Опрауцювати п.43, відповіді на запитання ст. 188, робочий зошит ст. 65-66

5-Б,В23.04. Опрацювати п.44, відповіді на запитання ст. 193, робочий зошит ст. 67

 

 

 

 

5-Б,В 28.04. Опрауцювати п.37,  практичне заняття (ст. 161-162), табличка у вайбері, повторити п. 33-44

 

 

 

 

 

 

5-Б,В30.04. (тести о 13.00  на сайті На Урок )

 

5-Б,В 05.05. Опрауцювати п.45,  робочий зошит (ст.68)

 

 

 

 

5-Б,В07.05. Опрацювати п.46, робочий зошит (ст.69)

 

 

5-Б,В 12.05 Опрауцювати п.47,  робочий зошит (ст.70-71), завдання 112 з робочого зошита вислати на вайбер

 

 

 

5-Б,В14.05 (тести о 13.00  на сайті На Урок ). Випереджуюче завдання - навчальний проект "Сміти не можна - переробляти" с. 216-217 підручника, виконати до 21.05. 

06.04

1. П.38. Дати відповіді на запитання ст.166

 

 

 

08.04

П.39. завдання 6 ст.172 письмово

13.04. Опрацювати опис виконання проекту на ст.193 в підручнику. Проект виконувати індивідуально. Візьміть найпростіші рослини: горох, квасолю, сою.

 

 

15.04. опрацювати параг. 40, запитання на ст. 176

 

 

22.04. опрацювати параг. 41-42 запитання ст. 180, 184

 

27.04. опрацювати параг 43. 

 

29.04. опрацювати параг. 44, виконати тестові завдання на ст.194. Робота в зошиті ст 62-67

 

04.05. опрацювати параг. 45, в зошиті ст 68

 

06.05. опрацювати паоаг. 46, в зошиті ст 69

 

13.05. опрацювати параг. 47, в зошиті ст 70-71

 

18.05. створити презентацію "Рослини,тварини та гриби Київщини занесені до Червоної

кники"

Мистецтво музичне  

Перегляд кінофільм "Людина з бульвару Капуцинів". У чому, на вашу думку, сила впливу на людей мистецтва загалом і кіномистецтва зокрема?

2  Перегляньте фільм "Звуки музики". Охарактерезуйте пісні з мюзиклу. Яка роль хореографії?

3. 06.04-10.04

Дослідіть мистецтво-кіно. Які бувають види кіно?

Проексперементуйте вдома: під час перегляду будь-якого кінофільму спробуйте вимкнути звук, коли з'явиться музичний супровід. Яким тоді буде ваше сприйняття?

4. 13.04- 17.04

Перегляньте мультфільм "Острів скарбів".

Хто написав музику до нього? Скільки пісень звучить у мультику? Для чого вони потрібні? 

Мистецтво образотворче

1. Садово-паркове мистецтво

 

2. Карнавальні костюми і маски. Карнавальний грим

1. 17.03, 18.03, 20,03

Переглянути відомі дендропарки. Намалювати проект власного фонтану (фарби, кольорові олівці)

2. 31.03, 01.04, 03.04

Створити кольорові ескізи масок та гриму (2 маски та 2 ескізи гриму) на 1 листі  формат А4

 

Фізична культура

 

 

Перейти посилкі

---https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=a33cbb167b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1665119674080511920&th=171bb1857a1547b0&view=att&disp=safe&realattid=f_k9ia6k8u0

---https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=a33cbb167b&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1665119674080511920&th=171bb1857a1547b0&view=att&disp=safe&realattid=f_k9ib103f1


 

  

 Тема:" що означає бути вдягненим доречно."