Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

10 класи

Предмет Тема Опрацювати
Зарубіжна література Теоретичні ознаки та художні відкриття поезії французького символізму

Увага тепер з 13.04.2020 р. всі завдання публікуватимуться на https://classroom.google.com/

10-А клас код доступу cltqrdh

10 - Б клас код доступу du7ox2s

Якщо це неможливо - пишемо на Вайбер 0635338225

Вчитель: Лукіянчук А.А.

Географія

Особливості економіки країн Америки. Первинний, вторинний, третинний сектори господарства.

США.

06.04. США. Місце країни у свті та в регіоні. Основні чинники, що визначають місце в МГПП. Система розселення. Українська діаспора. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв"язки. Міжнародні зв"язки України і США.

10.04. Канада. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце в МГПП. Система розселення. Українська діаспора. Особливості сучасного розвитку країни. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію. Зовнішні економічні зв"язки Міжнародні зв"язки України та Канади.

13.04. Бразилія (за тим самим планом). Практична робота №6. " Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії".

17.04. Перевірка знань та компетентностей учнів з тем "Австралія. Океанія. Америка". Тестові завдання.

24.04. Загальна характеристика Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Природні умови і ресурси. Населення. Урбанізаційні процеси. Система розселення.

27.04. Особливості економіки країн Африки.

08.05. Єгипет.

12.05. ПАР.

20.05 Україна в геополітичному вимірі

 

.Опрацювати П. 22-24.

 Скласти короткий конспект. Аналізувати відповідні карти атласу

06.04. Опрацювати п.30. Виконати дослідження "Форми територіальної організації новітніх виробництв у США", "Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США".

10.04. Опрацювати п.31. Виконати дослідження "Складники підприємницького успіху української ьдіаспори в Канаді та США".

13.04. Опрацювати п.32.  Виконати практичну роботу (с.188 підручника). Повторити п. 23-31. Підготуватися до тестування.

24.04. Опрацювати п.33.

 

Опрацьовуючи теоретичний матеріал, не забувайте про атласи, схеми, статистичні дані в підручнику!

 

 

 

 

На Classroom додано дистанційні уроки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04. Опрацювати п.34.

08.05. Опрацювати п. 35. Підготувати дослідження: "Три кити" економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм.

12.05. Опрацювати п. 36. Підготувати одне з досліджень : ПАР серед країн Африки або ПАР - одна держава - три столиці

20.05. Опрацювати п. 37

Фізика

І т. Інтернет ресурси: Fizmat Профіль, You Tube - урок 8.3, 20.36

ІІ т. Сила всесвітнього тяжіння.

 You Tube Урок 2.2.

ІІІт.  Молекулярна фізика та термодинаміка. Рівняння стану ідеального газу. Інтернет ресурси: Fizmat Профіль, You Tube - урок 6.1, (5.4)

ІVт. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла

Vт. Розвязування задач

 

VІт. Розвязування задач. І закон термодинаміки

 

VІІт. Розвязування задач. Ізопроцеси.

 

І т. Опрацювати п.32, 33,34. Повторити Р. Механіка

 

ІІ т. Повторити Р. Механіка. п.10-17

ІІІт. Переглянути відеоуроки (Лукянова). Повторити р. Молекулярна фізика та термодинаміка п.17-23. Виконати вправи №30.4п

ІVт. Повторити р. ІІ "Молекулярна фізика та термодинаміка" (п.27-34). Переглянути відеоуроки на каналі youtube.com/watsh (урок 8.2, 8.3)

Vт. Повторити матеріал , виконати вправи 26 (з.2,3), 28 (з.5,6), тестові завдання на ст. 203

VІт. Повторити матеріал , переглянути уроки на  каналі youtube, виконати вправи 29 (з.3,4,5), 30 (з.1,2,3), СО №4 з самоперевіркою

VІІт. Повторити матеріал , переглянути уроки на  каналі youtube, виконати вправи 21 (з.5,6,7), тести для самоперевірки ст.146-147

Біологія

 

Опрацювати п. 39,40,41 (Остапченко Л.І.)

п.42 ( тема-4)

Опрацювати п. 51,52 (Соболь В.І.)

п.53 (тема-4)

Підготувати проєкт: створити буклету, постеру, презентації

орієнтовані теми:

1) Генетичний моніторинг людських спільнотах

2) Скринінг- програми для новороджених

3) генотерапія та її перспективи

13.04-17.04

Опрацювати параграфи, 45,46(підручник Л.І.Остапченко)

п. 54,55,56(підручник В.І.Соболь),заповнити таблиці на с.214 "Порівняльна характеристика...",с.221"Мітоз,амітоз, розв'язати вправи 1,2.

21.04-24.04.

Опрацювати параграфи 57,58(підручник В.І.Соболь), параграф 47(підручник (Л.і.Остапченко), виконати письмово тест- конструювання с.226(підручник В.І.Соболя)

04.05-08.05

Повторити тему "Спадковість та мінливість"(генетичні задачі та на групи крові), опрацювати параграфи 58,59(В.І.Соболь),48(Л.І.Остапченко)

12.05-22.05.

Опрацювати параграфи 62,63,64, письмово виконати лабораторну роботу 4 Вивчення етапів ембріогенезу (параграф 63,В.І.Соболь), опрацювати параграфи 49,50,51.52(Л.І.Остапченко)

Алгебра

Увага!!!

10-А 

classroom 

код доступу f7av54m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага!!!

10-Б 

classroom 

код доступу 

fvjo622

16.03.10-А Властивості та графіки тригонометричних функцій

19.03. 10-А Обернені тригонометричні функції, їх графіки 

23.03 10-А Найпростіші тригонометричні рівняння

26.03.10-А. Розвязування тригонометричних  рівнянь. Самостійна робота.

Шановні батьки та діти! Велика вдячність за співпрацю. Ви молодці!!! Якщо будемо так працювати,  все в нас буде добре! Бажаю Всім нам тільки високих результатів і міцного здоровя!!!

30.03.10-А  Розвязування тригонометричних рівнянь. Практикум-консультація (за завданнями отриманими в групі). 11.00-13.00

02.04.10-А Контрольна робота по темі "Властивості тригонометричних функцій та тригонометричні рівняння" 11.00-11.45 за кодом 926596


06.04.10-А

10.00. Перегляд уроків за розкладом на каналі UA:Перший.  

Границя послідовності. Поняття границі. Переглянути відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=N016XGRPPTs

14.00. -15.00. Урок-консультація. Розібрати приклади 2,4 (п.32). Розвязати   №32.1,3(усно), письмово№32.5,7,11,13. 

Розібрати приклади 4,5 (п.33), розвязати №33.1,5,23

09.04.10-А

Розвязування вправ на знаходження границь.

15.00. Урок-консультація (за завданнями №33.13,15,21).


 

 

 

 

 

13.04.10-А.

Похідна функції. Похідні найпростіших функцій. Таблиця похідних. Виписати таблицю похідних.

16.04.10-А.

1. Переглянути відеоурок №2 (онлайн школа) (виписати таблицю похідних, формули диференціювання)

15.00. 2. Розвязування задач і вправ на обчислення похідних за правилами добутку і частки. Урок-консультація по №36.13,15,29,31,33,35,55

17.04 10-А.

Фізичний і геометричний зміст похідної. Обовязково! Подивитись урок №4 на ОНЛАЙНШКОЛА. Законспектувати все, записати і розібрати  приклади.


23.04.10-А.Фізичний зміст похідної. Похідна складеної функції.

1. Переглянути відеоурок №5 (онлайн школа) (виписати формули швидкості та прискорення)

15.00. 2. Розвязування задач і вправ на рівняння дотичної до фунції. Урок-консультація по попередньому дз.


27.04.10-А. Ознаки сталості. Зростання і спадання функції

14.00. Консультація по похідній та складеній функції. 

30.04.10-А. Ознаки сталості. Зростання і спадання функції

14.00. Консультація по  монотонності


04.05.10-А. Екстремуми функції

14.00. Консультація по монотонності

07.05.10-А. Екстремуми функції

14.00. Консультація по  екстремумах

08.05.10-А. Екстремуми функції

14.00. Самостійна робота за кодом.....


14.05.10-А. Найбільше та найменше значення функції. Консультація

15.05.10-А. Найбільше та найменше значення функції

14.00. Консультація


18.05.10-А.Повторення. Похідна та її застосування

14.00. Консультація

21.05.10-А

14.00. Підсумкова контрольна  робота 


25.05.10-А. Семестрове і річне оцінювання
16.03.10-Б Границя функції в точці.

19.03.10-БПохідні найпростіших функцій  

Відеоуроки на You Tube каналі МОН - урок №1

23.03.10-Б Правила диференціювання (сума і різниця)

26.03.10-Б Правила диференціювання (добуток і частка).

30.03.10-Б Розвязування завдань на знаходження похідної.  Практикум-консультація (за домашніми завданнями). 13.00-15.00

02.04 10-Б Розвязування задач на обчислення похідних. Практикум-консультація (за домашніми завданнями)  12.00-13.00


06.04.10-Б.

10.00. Перегляд уроків за розкладом на каналі UA:Перший. 

Фізичний і геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.

09.04.10-Б. Розвязування завдань на обчислення похідних. Урок- консультація за завданнями п.20.


13.04.10-Б.Похідна складеної функції.

Переглянути на ОНЛАЙНШКОЛА

16.04.10-Б. Похідна функції. Фізичний і механічний зміст похідної. Розвязування задач.

1. Переглянути відеоурок №2,3 (онлайн школа) (виписати таблицю похідних, формули диференціювання)

16.00. 2. Розвязування задач і вправ на обчислення похідних за правилами добутку і частки. Урок-консультація за  п.20


23.04. 10-Б. Фізичний зміст похідної. Похідна складеної функції. 

1. Переглянути відеоурок №4,5 (онлайн школа)


27.04.10-Б. Ознаки сталості. Зростання і спадання функції

15.00. Консультація по похідній та складеній функції. 

30.04.10-Б. Ознаки сталості. Зростання і спадання функції

16.00. Консультація по  монотонності


04.05.10-Б. Екстремуми функції

16.00. Консультація монотонності

07.05.10-Б.Екстремуми функції

16.00. Консультація по екстремуму 

08.05.10-Б. Екстремуми функції

14.00. Самостійна робота за кодом.....


14.05.10-Б. Найбільше та найменше значення функції

16.00. Консультація 

15.05.10-Б. Найбільше та найменше значення функції

16.00. Консультація 


18.05.10-Б. Повторення. Похідна та її застосування.

16.00. Консультація

21.05.10-Б. 

14.00. Підсумкова контрольна  робота 


25.05.10-БСеместрове і річне оцінювання

Рекомендації до Практикуму-консультації:

1. Розпочинаємо роботу у час зазначений в даті

2. Працюємо в парах (по телефону, скайпу, ...) за власним вибором (взаємоперевірка)

3. При виникненні проблем і  питань звертайтесь за консультацією по телефону 0978951780. Я в цей час також буду звертатись до ВАС (Ви на звязку).

Бажаю успіху!!!!     

УВАГА!!!!!  Дорогі наші діти 10-А,Б класів! 

1. Всі тести проходити не більше 1 разу. Я зарахую тільки 1.

2. Перш ніж проходити тести,  потрібно виконати все попереднє завдання, тоді не буде проблем.  

3. Виконуйте завдання в терміни зазначені біля них, бо не справимось....

4. Дотримуйтесь режиму дня (розклад, як у школі), самоорганізуйтесь і все вийде!

5. Обовязково переглядайте відеоуроки (їх можна подивитись декілька разів, якщо не зрозуміло)!!!!!

Ми вчимось разом! Тому давайте співпрацювати! Успіхів нам!!!

10-А п.22(1-7), №22.1-2 (усно), 8, 15,16,23, 30, 31, побудувати графіки всіх функцій

Опрацювати п.26, письмово  №26.2, 4, 6, 8,16,

23.03.10-А Опрацювати п.28(п.1-4), розлянути часткові випадки в п.1,2, розібрати приклади в кожному пункті, виконати в зошиті №28.2,4,6,8,10,14. Виконати до 23.00 25.03.2020

26.03.10-А. Вивчити формули (4 з п.28), часткові випадки та розібрати п.5 з прикладами 5,6,7. Виконати № 28.17, 20(попередньо застосуйте формулу подвійного кута (1,2), суми у 3 та пониження степеня у 4), 28.29 (підставте поступово у розвязок  п=0,1,-1,2,-2 і т.д., серед них виберіть найменше і найбільше). Пройти   тестування на сайті join.naurok.ua  код 122251   Виконати до 23.00 29.03.2020.

30.03.10-АОпрацювати п.29 (приклади 1-4). Виконати №29.2, 29.4, 29.6. Підготуватись до КР. Виконати до 02.04.

02.04. 10-А Повтрити п.17-29. Виконати № 29.1,29.3, 29.5. Виконати тести за кодом 224331. Виконати до 05.04.  23.00


06.04.10-А Опрацювати п.32,33 (тільки по тих прикладах, які були пройдені на уроці). Виконати №32.2,6,8,12, №33.6,24. Виконати до наступного уроку

09.04.10-А Опрацювати п.33 (тільки неперервність - ст.334- верхні два абзаци. Неперервність - це ОДЗ). Знайти ОДЗ в №33.14,16, границі в №33.22. Виконати тест №154769 до 12.04. 22.00


13.04.10-А. Опрацювати п. 34,36. Вивчити таблицю похідних. Переглянути повторно відеоурок №1,  а також   https://www.youtube.com/watchv=JK1lfepJfxo&t=71s

Виконати №36.2,4,6,10,12,18,20 до 15.04. 23.00

16.04.10-А.

Опрацювати п.36 Вивчити формули диференціювання (добутку і частки), розібрати з відеоуроків. Виконати №36.14,16,30,32,34,36,56. Виконати до 16.04  23.00. 

17.04. 10-А.

Опрацювати п.35. Виконати №35.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Для високого рівня №35.25,27,29.  Все виконати до 19.04. 23.00


23.04.10-А. Опрацювати п. 35, 37. Вивчити формули швидкості та прискорення. Переглянути повторно попередні відеоуроки (за потреби)

Виконати №35.10,16,21; 37.2,4(усно),6,8,10,14 

Виконати тест за кодом  923836          до 26.04  23.00


27.04.10-А. Опрацювати п.38, вивчити алгоритм (ст.376), розібрати приклади 2,3,4. Виконати №38.2,4,10,14,16

30.04.10-А. Опрацювати п.38, вивчити алгоритм (ст.376). Виконати №38.18,20,22,24. Виконати тест...460070


04.05.10-А. Опрацювати п.39, вивчити алгоритм (ст.385), переглянути відео, розібрати приклади 3,4,5. Виконати №39.2,5,8,10. Виконати до 06.05.23.00

07.05.10-А. Опрацювати п.39, вивчити алгоритм (ст.385). Виконати №39. 12,14,20. Виконати до 07.05. 23.00

08.05.10А. Повторитип.38,39. Виконати №39.22,24,31

Виконати тести..     178301   .Виконати до 10.05. 23.00


14.05.10-А. Опрацювати п.41, вивчити алгоритм, переглянути відео, розібрати приклади. Виконати №41.2,4,6,8. Виконати до 14.05.  23.00

15.05.10-А. Опрацювати п.41, вивчити алгоритм, переглянути відео. Виконати №41.10,12,18,20,22. Виконати тест за кодом 690811.  Виконати до 17.05.  23.00


18.05.10-А. Повторити все про похідну.  Виконати ЗПЗ за завданнями в групі  до 20.05. 23.00

21.05.10А. 

Виконати тести 302291. Виконати до 24.05. 23.0010-Б п. 17, розібрати приклади, письмово №17.6, 17.8, 17.10, 17.14, 17.16 

10-Б Опрацювати п.18, вивчити формули похідних (форзац), письмово №18,13, 18.14, 18.17, 18.20

23.03. 10-Б. Опрацювати п.20, подивитись відеоурок №1 (правила диференціювання), розібрати приклади з пункту, вивчити таблицю похідних (ст.185), зробити в зошитах № 20.2,4,6,8,10,12.  Виконати до 23.00 25.03.2020

26.03.10-Б. Теорія та ж сама, № 20.14, 16, 18, 20,26,28,30.  Пройти   тестування на сайті join.naurok.ua  код  994433. Все  виконати до 23.00 29.03.2020.

30.03. 10-Б Опрацювати п.20. Виконати № 20.32, 20.34, 20.36. Пройти тести КОД   513112 Виконати до 01.04. 23.00

02.04.10-Б Опрацювати п.19, розібрати приклади з пункту, Виконати №19.2, 19.4,19.6,19.8,19.10


06.04.10-Б Опрацювати п. 19. Виконати №19.12,  14, 16,18,21 

09.04.10-Б. Опрацювати п.20 (повторно). Виконати №20.38,40,42,44,46,49. Виконати тест за кодом 683599   до 12.04. 23.00


13.04.10-Б. Опрацювати п. 19,20. Вивчити таблицю похідних. Переглянути повторно відеоурок №2,3,  а також   https://www.youtube.com/watchv=JK1lfepJfxo&t=71s

Виконати №20.46,51,54,56   до 15.04. 23.00

16.04.10-Б.

Опрацювати п.19,20 Вивчити формули диференціювання (добутку і частки), розібрати з відеоуроків. Виконати №20.58,60,63.  Виконати до 16.04  23.00 

Виконати тести за кодом..........до 19.04. 23.00


23.04.10-Б.Опрацювати п.19 (фізичний зміст), виконати №19.9,15,19 і завдання в групі на обчислення похідної складеної функції

Виконати тест за кодом 923836         до 26.04.   23.00


27.04.10-Б. Опрацювати п.21, вивчити алгоритм (ст.193), розібрати приклади 2,3. Виконати №21.2,4,6,8,10

30.04.10-Б. Опрацювати п.21, вивчити алгоритм (ст.193). Виконати №21.12,14,16,20. Виконати тест...460070


04.05.10-Б. Опрацювати п.22, вивчити алгоритм (ст.202), переглянути відео, розібрати приклади 1,2. Виконати №22.2,5,8,10. Виконати до 06.05. 23.00

07.05.10-Б. Опрацювати п.22, вивчити алгоритм (ст.202). Виконати № 22.12,14,18. Виконати до 07.05. 23.00

08.05.10Б.Повторитип.21,22. Виконати №22.21

Виконати тести     178301   .Виконати до 10.05. 23.00


14.05.10-Б. Опрацювати п.24, вивчити алгоритм (ст.215), переглянути відео, розібрати приклади. Виконати №24.2,4,6,8. Виконати до 14.05.23.00

15.05.10-Б. Опрацювати п.24, вивчити алгоритм. Виконати №24.10,12,14,16. Виконати тест за кодом 690811. Виконати до 17.05.23.00


18.05.10-Б. Повторити п.18-24, виконати ЗПЗ (ст.222).  Виконати до 20.05. 23.00

21.05.10Б 

Виконати тести 302291.  Виконати до 24.05. 23.00
Питання можна надсилати на адресу: [email protected]

Геометрія

18.03. 10-А Вимірювання кутів у просторі

25.03. 10-А Вимірювання кутів у просторі. Розвязування задач.

01.04. 10-А Розвязування задач-практикум-консультація (за завданнями ЗПЗ №1-11, ст. 224,225). 11.00-13.00

08.04. 10-А

1. Переглянути урок на каналі Рада "Декартові координати в просторі"  (всі записи зробити в зошиті)

2. Контроль знань з теми за кодом...... 14.00

15.04. 10-А

1.Вектори у просторі. Переглянути урок №2 на ОНЛАЙНШКОЛА. Все записати.

2. Контроль знань з теми "Прямокутна система координат в просторі" 15.00. ТЕСТИ за кодом 618305.

22.04. 10-А. Координати вектора, дії над векторами, що задаються координатами. 1. Переглянути урок №3 на ОНЛАЙНШКОЛА. Все записати

24.04. 10-А. Розвязування задач на координати вектора.

14.00-Урок-консультація по попередньому ДЗ

29.04. 10-А. Скалярний добуток векторів

14.00. Самостійна робота за кодом........

06.05. 10-А. Скалярний добуток векторів

14.00. Консультація

13.05. 10-А. Перетворення у просторі

14.00-Урок-консультація по попередньому ДЗ

20.05. 10-А. 14.00. Підсумкова контрольна робота

27.05. 10-А. Семестрове і річне оцінювання
18.03 10-Б Прямокутна система координат у просторі

25.03. 10-Б Прямокутна система координат у просторі. Розвязування задач 

01.04. 10-Б Розвязування задач. Практикум-консультація. 13.00-15.00 (за завданнями дз)

08.04. 10-Б Вектори у просторі. Дії з векторами.

16.00. Урок-консультація(за № пункту 12)

15.04. 10-Б

1.Вектори у просторі. Переглянути урок №2 на ОНЛАЙНШКОЛА. Все записати.

2. Контроль знань з теми "Прямокутна система координат в просторі" 15.00. ТЕСТИ за кодом 537491.

22.04. 10-Б

1.Координати вектора, дії над векторами, що задаються координатами. 1. Переглянути урок №3 на ОНЛАЙНШКОЛА. Все записати. 

2. 15.00. Консультація  за попереднім ДЗ

29.04. 10-Б. Скалярний добуток векторів

14.00. Самостійна робота за кодом........

06.05. 10-Б. Скалярний добуток векторів

16.00. Консультація

 

 

 

 

13.05. 10-Б. Симетрія відносно точки і площини.

14.00-Урок-консультація по попередньому ДЗ

 

20.05. 10-Б. 14.00. Підсумкова контрольна робота

 

27.05. 10-Б. Семестрове і річне оцінювання

10-А п.12 №12.1-12.3, 12.66 -усно, 12.9, 11, 14. 30, 32, 34, 40, 42, 46

25.03. 10-А №12.49,51,53, 62,64,66 (вивчити - кут між прямою і площиною - це кут між прямою і її проекцією на площину, а між площинами - це лінійний кут). Дуже важлива тема!!!! Дуже прошу розібратись (по задачах п. 12). Пройти тестування на сайті join.naurok.ua  код 472662. Все виконати до 29.03.2020 23.00

01.04.10-А

Повторити п.10-12. Підготуватись до КР. Виконати тест за кодом 297131. Виконати до 07.04. 23.00

08.04. 10-А.

Опрацювати п. 13. Вивчити формули.  Виконати №13.2,4,6,8,10,13,15,17 

15.04. 10-А

Опрацювати п.14, виконати №14.2,6,10,12,14,16,25,31,35,53, з повторення №14.88,89. Виконати до 21.04. 23.00

22.04. 10-А

Опрацювати п.15, переглянути відеоурок, виконати №15.2,4,6,8(1),10(1),12,14,16,18, 24,26,28,30. Виконати до 23.04. 23.00

24.04. 10-А

Опрацювати п.15, переглянути відеоурок, виконати №15.36,38,40,44,46,48,54. Виконати до 28.04. 23.00

29.04. 10-А

Опрацювати п.16, переглянути відеоурок, виконати №16.2,4,6,8,10,12,14,16.18. Виконати до 05.05.  23.00

06.05. 10-А

Повторити  п.15,16, переглянути відеоурок, виконати №16.20,22,25,32,34,36,38  Виконати  тести за кодом 614703  до 10.05.  23.00

13.05. 10-А

Опрацювати п.19, переглянути відеоурок, виконати №19.2,4,6,8,10,12,14,16. Виконати тести за кодом 928714. Підготуватись до КР. Виконати до 19.05. 23.00

20.05. 10-А Виконати тести за кодом  283764 до 24.05.  23.00
10-Б п.11, розібрати приклади, виконати письмово №11.2, 11.4. 11.6. 11.8, 11.10, 11.13, 11.15. 11.17. 11.19, 11.21, 11.23

25.03. 10-Б п.11, ще раз розібрати приклади п.11, виконати письмово №11.25,11.27,11.29, 11.31 та вправи на повторення (обовязково) №11.39-11.42

Увага!!!! Всі завдання виконати в робочому зошиті, пройти   тестування на сайті join.naurok.ua  код 141460. Все виконати до 29.03.2020 23.00

01.04. 10-Б.Повторити п.11, виконати  №11.24,11.26,11.28,11.30. Виконати тест за кодом 688791. Виконати до 07.04. 23.00 

08.04. 10-Б Опрацювати п.12. розібрати задачі з пункту, виконати №12.2,4,6,8,10,12,14,16,19

15.04. 10-Б

Опрацювати п.12, виконати №12.21,23,25,27,29

 Виконати до 21.04. 23.00

22.04. 10-Б

Опрацювати п.13, виконати №13.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

 Виконати до 28.04. 23.00

29.04. 10-Б

Опрацювати п.14, переглянути відеоурок, виконати №14.2,4,6,8,10,12,14,16. Виконати до 05.05.  23.00

06.05. 10-Б

Повторити  п.13,14, переглянути відеоурок, виконати №14.18,21,24,26 . Виконати  тести за кодом 614703  до 10.05.  23.00

13.05. 10-Б

Опрацювати п.15, переглянути відеоурок, виконати №15.2.4,6,8,10,12. Виконати  тести за кодом 928714 до 19.05. 23.00

20.05. 10-Б

Виконати тести за кодом  283764 до 24.05.  23.00


Питання можна надсилати на адресу: [email protected]

Хімія  

 

www.youtube.com/watch (відео уроки відповідної тематики)

п.23,24,25. І варіант 169,172,181,188 ( виконують від Білецької до Кисіль); ІІ варіант 173,178,184,187 (виконують від Клочка до Яреми). Це завдання по темі "Вуглеводи".

Інформатика

 

30.03-02.04

Орпацювати п. 4.1.

13.04-17.04

Опрацювати п. 4,2 Виконати № 3

27.04-30-04

Опрацювати п. 4.2, виконати № 3. Адресу сайту надіслати на електронну пошту [email protected]

Громадянська освіта

 19.03 Як медіа провокують конфлікти.які існують стандарти подання інформації.

30.03-03.04   Створюємо інтернетгазету

06.04-10.04 Оформлення картки підсумкового оцінювання сайті citizen

 

13/04-18/04  

 

20.04-24.04 Розділ 6

 

27.04 -08.05 Розділ 6

 

11.05-15.05   Розділ 6

 

18.05-22.05   Розділ 7

 

25.05

теми 5.7;5.8.  Працюємо на сайті www.citizen.in.ua

Виконану роботу здаємо classroom   за кодом  dfjnsrs-10-А 

10-Б код bfcieck

 

Для чого потрібна економіка

Сталий розвиток  

працюємо на сайті сітізен

Як працює ринкова економіка

Як попит і пропозиція визначають ціни Податки

Домашнє господарство

 

Підприємництво.Як започаткувати власну справу (власний бізнес) практична робота.

 

Картка підсумкового оцінювання.

Україна.Європа.Світ.(Оглядове ознайомлення)

Картка підсумкового оцінювання.

 

 

Історія України

 

кодкласРум

6iwhciw-10-A

6ptojfk-10-Б

13.03 Розвиток культури

 

 

20.03 Повсякденне життя українців

31/03-03.04 Західноукраїнські землі в складі Польщі

.06.04 перегляд відеоуроку

09/04 тестування

10.04-18.04 Українські землі в складі Румунії, Чехословаччини

20.04-24.04 Передумови Другої світової війни

28.04 Початок німецько-радянської війни

28.04 Події 1941р.Окупація України

 

08.05 Окупаційний режим

12.05 Рух Опору

12.05 Вигнання з України нацистських окупантів

15.05 Завершення війни.

22.05 Підсумкове оцінювання

26.05 Підсумковий урок

 

 

парагр.25-26 -10-А (51-52-10-Б) скласти текстову таблицю:Галузь-Представники-Досягнення, підготувати презентацію про одного із діячів

п.27 (53-54) практичне заняття№7(виконайте завдання 1,2,3 на с.178,179.180)

п.28 (55-56) опрацювати

Відповіді можна надсилати на мою електр.адресу Наталія Рябушенко [email protected]

 

завдання на  classroom. 

 

п.29 (57-58)  опрацювати

 

п.30 (59-60)

 

п.31 (61-62)

 

п.32 (63-64)

 

п.33 (65-66)

 

п.34 (67-68)

 

п.35 (69-70) опрацювати

 

 

 

Всесвітня історія

 

tds557o-10-A

 

hbo7eyr-10-Б

19.03 Угорщина,Югославія

02.04 Китай, Індія

09.04 Японія

16.04 Туреччина,Іран,Латинська Америка

 

 

 

 

23.04 Передумови Другої світової війни

 

30.04 Причини, характер, періодизація

        

07.05 Перебіг війни в 1939-1942рр

Окупаційний режим. Рух Опору.Голокост.

14.05 Хід війни в1943-1945рр. Завершальний етап війни.

 21.05 Розвиток культури

парагр.19,виписати дати, події, історичних осіб,відповідати на запитання

п.20 опрацювати

п.21 опрацювати ,деталі на класрум

п.22-23 опрацювати,деталі на класРум

 

 

 

 

 

 

п.25-26

 

п.27-28

 

п.29-30

 

П.31-32

 

п.33-34 Всі деталі на класРум

 

Українська мова 

п. 44, 45. Виконати вправи 385, 386, 391, 392, 394. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 239-242. Написати відгук про твір мистецтва (вправа 396)

 

10-А

06.04. Повторити Іменник, прикметник, займенник, числівник

08.04. Контрольна робота

09.04. Дієслово. Форми дієслова.Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Вид. Час. Спосіб дієслова.

13.04. Поділ дієслів на дієвідміни.

15.04. Конспект прочитаного.

16.04. Дієприкметник.

16.04. Дієприслівник.

22.04. Прислівник. Розряди прислівників за значенням.

23.04. Ступені порівняння прислівників. Правопис прислівників.

29.04. Повторити теми "Дієслово та його форми. Прислівник."

30.04. Контрольна робота з названої теми (тестування) на Кластайм о 12.00.

04.05. Службові частини мови. Прийменник.

06.05. Правопис прийменників.

07.05. Сполучник. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників.

13.05. Частки. Групи часток за значенням.

14.05. Правопис часток. Вигук.

18.05. Контрольна робота з теми "Прислівник. Службові частини  мови. Вигук."

20.05. Повторення. Не і ні з різними частинами мови.

21.05. Повторення. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

25.05. Повторення. Фразеологія і лексикологія.

27.05. Повторення. Морфеміка і словотвір.

Частини мови: прикметник, займенник, числівник

 

10-А

06.04. Повторити іменні частини мови!!!

08.04. Контрольна робота. Чекайте назву сайта і код!!!

09.04. Опрацювати теоретичний матеріал п.46. Вправа 403, 404.

13.04. п.46. Вправа 413.

15.04. Опрацювати матеріал на с. 250-252.

16.04. п.47. Вправи 421, 426.

22.04. п.48. Вправа 428 (усно), 429 (письм.).

23.04. п.48. Вправа 431.

04.05. п.49. Вправа 443, 445.

06.05. п.49.Вправа 444.

07.05. п.49. Впарава 448 (І і ІІ).

13.05.п.49. Вправа 451 (усно), 452.

14.05. п.49. Опрацювати правило на с.270 (правопис часток). Вправа 453. Підготуватися до контрольної роботи.

20.05. п.50. Вправа 463.

21.05. Вправа 22 (с. 281).

25.05. Вправа 20 (с. 280).

27.05. Вправа 21 (с. 281).

Українська література

 

13.03. В. Винниченко "Момент". Реалістичне змалювання дійсності та філософського підтексту. Образ панни Мусі.

18.03. Леся Українка. Життя і творчість письменниці.

20.03. Леся Українка "Contra spem spero".

01.04. Леся УКраїнка "Слово, чому ти не твердая криця", "Мріє, не зрадь", "Стояла я і слухала весну".

03.04, 08.04, 10.04, 15.04, 17.04.  Леся Українка "Лісова пісня".

22.04. Контрольний твір-есе.

24.04. Микола Вороний. Життя і творчість митця.

29.06.Микола Вороний. "Блакитна панна".

"Інфанта". Теорія літератури: символізм.

06.05. Олександр Олесь (О.Кандиба). Життя і творчість митця. Неоромантичні, символістські теннденції у творчості.

08.05.Олександр Олесь "З журбою радість обнялась".

13.05. Олександр Олесь. "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий!.."

15.05. Драматичний етюд "По дорозі в казку".

20.05. Контрольна робота з теми "Образне слово поетичного модернізму" (творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся).

22.05. Література рідного краю. Ознайомлення з поетичною творчістю поетів-земляків.

27.05. Підсумковий урок. Література на літо.

 

 

13.03. Прочитати новелу. Скласти літературний паспорт твору.

18.03. Скласти хронологічну таблицю.

20.03. Вивчити напам"ять. Письмовий аналіз поезії.

01.04. Виразно читати і аналізувати поезії.

03-17.04. Прочитати твір. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. Характеризувати образи (письмово). Виписати цитати до кожного з героїв твору!!! Добросовісно, оскільки цей твір є на ЗНО!!!

22.04. Написати контрольний твір на одну із тем:

24.04. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості.

29.04. Виконати письмовий аналіз поезій (літературний паспорт). "Блакитна панна" вивчити напам"ять. Цей твір є на ЗНО!!!

06.05. Опрацювати відповідні статті в підручнику. Скласти хронологічну таблицю, звернувши увагу на світоглядні переконання митця.

08.05. Письмовий аналіз поезії.

13.05. Виразео читати і аналізувати поезії.

15.05. Аналізувати драматичний етюд. Підготуватися до контродьної роботи.

 

 

Англійська мова 10-A,Б

Сb p.62,63,65,164 Ex.A,B

WB .40-43

30.03-03.04 CB p.64,66,67 Ex.3,4 A,B;

                  WB p.44 Ex.A,B,Всі завдання виконувати письмово.Відповіді надсилати особисто на вайбер

06.04 -10.04 CB p.68-70, WB p.44, Ex. A,p.45 Ex.B,C,D

Відповіді надіслати до 20.00 09.04

07.04  з 15:00 до 15:45 Тестування на знання мови. На вайбер ви отримаєте індивідуальні завдання.Слідкуйте за часом.

10.04 о 15:00 тестування "Умовні речення"

13.04 -17.04 Опрацювати відео https://www.youtube.com/watch?v=y-6yjv4OeLw,

вивчити правила CB p.156 та таблицю виразів з "In", "Out of"(Надіслані у вайбер). Виконати і надіслати до пятниці CB p.71,WB p.46,47

20.04-24.04 Виконати Round Up СВ p.74,75, Listening                        p. 76.

27.04-01.05 СВ р.72,73 Надіслати виконання вправ 4В,

                  5 А,В з CB; WB p.48,49(до 01.05)

04.05 - 08.05  Повторити всі правила вивчені в модулі  4 СВ р.155-156 Виконати і                           надіслати Round Up WB p.50,51

12.05-15.05 Виконати Теst 4 Module 4(14/05 о 13:00)

 

18.05-22.05 контроль аудіювання  https://naurok.com.ua/test/homework/2173360. Код 354561 дійсний до 16:00

19.05 Контроль читання код доступу 2376289 до 18:00 

Французька мова 

1.Хай живе прогрес! Інтернет і життя.

2. Молодь у інтернеті.

3.Світ завтра.

4. Технології та природа

 

5.Мобільний телефон в школі

6. Французька технологія

7. -

8. -

10-Б 

ех. 1 р. 83

ех. 4 р. 84

ех. 6 р. 85, 86

ех. 1 р. 87

 

1.Впр.3, с.134

2.Впр.10, 11, с. 136

3.Впр. 5, 6, с.142

4.Впр.2, с.144

 

5. Впр.1 с.137, Впр 4 с.137 (діалог)

6. Впр.1, 3 с.140

7. Впр. 2 с. 144 ( опрацювання тексту)

8. Впр. 3 с.145 (діалог)

Трудове  

Оформити проектної документацію

1 Систематизувати історичні відомості за обраною темою (робота з інформаційними джерелами)

2 Виконати елементи виробу підготувати їх з'єднання у виріб

 

1. Виготовлення об’єкта  проєктування.
2. Остаточна обробка виробу та контроль його якості.
3. Розрахунок орієнтовної вартості вартості виготовленого виробу як готового продукту.
4. Оформлення проєктной документації.
Фото готових виробів виставити на сайті школи  або у групі через Viber.

 

Дівч. (вчитель Ткач)

Доопрацювати с.27-29

Опрацювати тестові завдання с. 22-24

Фізична культура  

Перейти по посиланню

file:///C:/Users/User/Downloads/4.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%97%D0%A0%D0%92.pdf