Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

10 класи

Предмет Тема Опрацювати
Зарубіжна література Життєвий і творчий шлях Волта Вітмена Опрацювати ст підручника до даної теми, написати есе "Бути не таким, як усі" (за поезією В.Вітмена)
Географія

1. Тематичне оцінювання з теми "Країни Європи".

Країни Азії. Загальний огляд.

2. Японія.

1. Підготуватися до підсумкового оцінювання з теми "Країни Європи". (п. 23-33).

 

п. 34. Відповідати на питання на с. 177.

Працювати з картою.

1. Опрацювати п. 36.

 

Фізика

Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища

2. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла

опрацювати п. 49, повторити п. 48, підготувати повідомлення "Значення капілярних явищ у природі"

2. опрацювати п. 50

Біологія

Віруси

Колообіг речовин і потік енергії

2.Пріони

опрацювати п. 31-33,

в робочому зошиті письмово виконати рубрику "Тести на закріплення знань"

опрацювати п. 30, усно - рубрика "Запитання для повторення"

2. опрацювати п. 34, виконати в робочому зошиті тест на закріплення знань с. 206-207 підручника

Алгебра Похідна та її застосування.Похідна складеної функції. № 16,17,18,19,20,21 ст.40,41(збірник)№23-26 (збірник)
Хімія

Твердість води

2. Підготовка до тематичної атестації

П. 21, № 201, 202 - письмово

2. повторити п. 17-21

 

Інформатика

Демонстрація презентації в різних програмних середовищах

опрацювати п. 2.5,

2. повторити п. 2.1-2.4

Правознавство

Кримінальне право

2. Цивільне право

п. 21-22, завдання № 1-5. с. 160

2. п. 22

Історія України

Культурне і духовне життя в 1917-1921 р.р.

2. Наш край у 1914-1921 р.р.

п. 25-27, скласти таблицю

2. Підготувати повідомлення

Всесвітня історія

Китай у 1920-30-х р.р.

2. Індія у 20-30 р.р

скласти тези

2. Підготувати тези

Геометрія Прямокутна система координат.Симетрія у просторі. № 5,7,8,9-17(2-в, збірник) №22-27 (збірник ,2в)

Українська мова 

10-А. 1.Основні способи творення дієслів, прислівників.

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Особливості вживання абревііатур, їх правильна вимова.

2. Морфологія. Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Повнозначні і службові частини мови..

 

10-Б. 1. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. 

2. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

 

10-А. 1. п. 49. Виконати вправи 624, 626 (І і ІІ), 631, 633. Підготуватися до контрольної роботи з теми "Морфеміка і словотвір української мови".

2. п.51. Вправа 638, 639, 640.

10-Б. 1.п.12. Виконати вправу 193, 194. Виконати тестові завдання на с. 110-111. 

2. Виконати вправу 190.Відповідати на питання на с. 111 (письмово).

Українська література

10-А. Творчість В. Стефаника другого періоду. Новели "Марія", "Сини".

2.Леся Українка.  Життєвий і творчий шлях письменниці. Збірка "На крилах пісень".

10-Б. 1. Життя і творчість Лесі Українки. Ідейно-тематичний аналіз "Лісової пісні". 

2. Леся Українка "Contra spem spero".

 

10-А. 1.Прочитати новели, аналізувати їх зміст. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю О. Кобилянської, В. Стефаника. Тестові завдання. 

2. Скласти хронологічну таблицю. Аналізувати поезії. "Contra spem spero" вивчити напам"ять.

10-Б. 1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Лесі Українки (с. 243-248).

Вивчити напам"ять монолог Мавки.

2. Вивчити напам"ять поезію; ідейно-тематичний аналіз (письмово).

Англійська мова  

10-А 

WB p.25, ABC; p.26, A; p.27, BC; СB Culture Time 1(В кінці підучника)A,B,C,D; Написати твір Ukrainian Traditions and Customs"; CB p.170, A; p.171, BCD; p.173,A, p.174, BC. 

2. 10-Б с. 30-31 підручник

Французька мова 

 

с. 131-139 опрацювати
Трудове Д. Технологічна послідовність виготовлення виробу. Д. Технологія з’єднання деталей виробу.